Osveta
19/6/2020

Historický zlom a inklúzia LGBT+ zamestnancov

Jún je mesiac, kedy sa po celom svete konajú pochody za práva LGBT+ komunít. Ľudia si tak pripomínajú tzv. Stonewallské povstanie, ktoré bolo sériou spontánnych, násilných demonštrácií členov LGBT+ komunity proti policajnému nájazdu do baru pre homosexuálov – Stonewall Inn v New Yorku v skorých ranných hodinách 28. júna 1969. Polícia vtrhla do baru kvôli ilegálnemu podávaniu alkoholických nápojov, čo bolo v tom čase bežné. Tieto nepokoje však zaznamenali zlom v aktivistickom hnutí a rovnoprávnosť pre LGBT+ komunity si získala v 20. storočí väčšiu silu ako kedykoľvek predtým. 

Rovnoprávnosť pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou je jedna z častí stratégie diverzity a inklúzie na pracovisku. Ak chceme, aby všetci zamestnanci, vrátane LGBT+, dosahovali plný potenciál, potrebujeme vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú cítiť plne oceňovaní a zahrnutí. 

Približne 46% zamestnancov LGBT+ nepriznáva svoju sexuálnu orientáciu na pracovisku. (zdroj) Existuje na to niekoľko dôvodov ako strach zo šikanovania, nedostatok dôvery, zmarené šance na povýšenie, strach zo straty zamestnania alebo problémy s preukázaním diskriminácie, ktorej čelí 25%-75% LGBT+ zamestnancov.  Začleneniu ľudí s inou sexuálnou orientáciou nepomáhajú ani negatívne reakcie rodiny, priateľov, kolegov, spoločnosti ako takej,  alebo náboženské a právne dôsledky. (zdroj)

Prečo je začlenenie LGBT+ komunity dôležité pre firmu z biznisového pohľadu? 
  • Aby organizácie vyhoveli potrebám rôznych klientov, je potrebné si rozmanitosť ich potrieb a očakávaní tiež uvedomiť. Za predpokladu, že všetci zákazníci sú heterosexuáli, sa budete mýliť 5 – až 10% času. Nejde vôbec o zanedbateľné percentá, keďže hodnota nákupov LGBT+ komunity sa odhaduje na takmer 3.7 trilióna dolárov globálne. (zdroj) Ani Vy si neviete takéto číslo predstaviť? Mohli by ste si zaň kúpiť približne 1.7 milióna 2-izbových bytov v Prahe s plochou 50 m². Patrila by Vám tak viac ako tretina bytových jednotiek v Prahe.
  • Až 71% ľudí z LGBT+ komunít uvádza, že je pravdepodobnejšie, že si kúpia tovar alebo služby od spoločnosti, ktorá podporuje rovnosť LGBT+. 
  • Vytvorenie skvelého pracovného prostredia je kľúčové na prilákanie a udržanie špičkových talentov. 72% ľudí, ktorí podporujú rovnoprávnosť LGBT+ komunít tvrdí, že je pravdepodobnejšie, že prijmú zamestnanie v spoločnosti, ktorá podporuje zamestnancov LGBT+.
  • Zamestnanci LGBT+, ktorí sa verejne priznajú k svojej sexuálnej orientácií v bezpečnom prostredí sú o 20-30% produktívnejší, viac dôverujú zamestnávateľovi, sú spokojnejší s mierou povýšenia a cítia sa lojálnejší voči firme.
Pracovný vs. súkromný život na pracovisku 

Hranice medzi profesionálnym a súkromným životom nie sú na pracovisku až tak jasné.

Často sa medzi kolegami diskutuje o tom, kto ako strávil víkend, ako si užil dovolenku, ako sa má manžel/ka alebo deti. Pri týchto rozhovoroch ostávajú LGBT+ zamestnanci vždy pred výberom, ako na ne odpovedia – ignorovať ich, klamať, vyhnúť sa diskusiám o osobnom živote alebo odpovedať úprimne? Práve kvôli tomuto má až 39% LGBT+ zamestnancov tendenciu izolovať sa od ostatných kolegov. (zdroj)

Nezdieľanie osobného života môže byť navyše spolupracovníkmi vnímané ako nedostatok autenticity a čestnosti, čo neprispieva k inkluzívnemu pracovnému prostrediu. 

Ako môžete vo Vašej firme prispieť k vytvoreniu I&D prostredia pre zamestnancov LGBT+? 
  1. Dajte si záležať, aby ste mali v rámci organizácie vypracované konkrétne inkluzívne zásady a postupy. 
  2. Zamestnávatelia by sa mali zaoberať otázkou diskriminácie a nemali by váhať s disciplináciou zamestnancov, ktorí so spolupracovníkmi LGBT+ nezaobchádzajú so vzájomným rešpektom. Akékoľvek obťažovanie, vtipy, narážky a vyjadrenia by sa mali riešiť okamžite. 
  3. Zamestnanci by mali dostávať kontinuálny tréning o inklúzií a diverzite na pracovisku, ktorý by mal rozoberať aj otázky LGBT+. 
  4. Zamestnávateľ môže vytvoriť skupinu pre zamestnancov LGBT+, tzv. „Employee resource group“. Takáto príležitosť dodáva LGBT+ zamestnancom pocit spolupatričnosti a podpory.  Pomôcť Vám k tomu môžu aj naše workshopy o záujmových skupinách pre zamestnancov. 
  5. Vytvorte dlhodobo udržateľnú firemnú kultúru. Staňte sa “Pečujúcou firmou” a dbajte na inklúziu LGBT+ zamestnancov počas celého employee life cycle.  

Inklúzia nespočíva v súhlase so všetkým, čo nám spoločnosť ponúka ale v rešpektovaní inakosti a dôstojnosti každého človeka, bez ohľadu na to, akú má farbu pleti, sexuálnu orientáciu, vzdelanie, pôvod a iné. Bez ohľadu na to, v čo veríme, čo vyznávame alebo čo považujeme za správne, majú na rovnaké podmienky a začlenenie v pracovnom prostredí právo všetci – aj tí, ktorí žijú svoj osobný život inak ako my – rovnako teda členovia LGBT+ komunít ako heterosexuáli.


----------------------------------

Autor blogu - Matina Zvolenská