Začnite s inklúziou a diverzitou

Veríme, že naša jedinečnosť spočíva v rozdielnosti. Cez jedinečnosť dokážeme ovplyvniť to, čo nás samých presahuje. Každý človek so sebou nesie jedinečný set talentov, skúseností a rozdielnych pohľadov na svet. Ak spojíme rozdielne, dokážeme ísť za hranicu všednosti.

web image

Program Pečujúcej firmy

Starostlivosť o firemnú kultúru odzrkadľuje váš konečný výsledok na zapojení vaších zamestnanov, ktoré vnímate cez ich produktivitu. Kultúra tiež vplýva na skúsenosť zákazníkov s vašou firmou: šťastná firma má šťastných zamestnancov a šťastných zákazníkov.

Akú skúsenosť majú zákazníci s vašou firmou? Pracujú vaši zamestnanci v starostlivom pracovnom prostredí? Prečo robíte to, čo robíte? Čomu ako firma veríte?

Kontaktuje nás a radi vám koncept a benefity starostlivej firmy predstavíme bližšie.

Chcem sa stať Pečujúcou firmou
inklúziA & DIVERZITA vo firemnom prostredí

Rozmanitejšie firmy sú inovatívnejšie

O 43% vyššie zisky

Výskum od McKinsey adresuje dôležitosť rôznorodosti vedenia organizácie alebo správnych rad, ktoré vďaka rozličnosti dosahujú o 43% vyšší profit.

67% zamestnacov hľadá DEI

Podľa Glassdoor až 67% aktívnych a pasívnych uchádzačov o prácu uprednostňuje spoločnosti, ktoré majú rôznorodý kolektív.

70% vyšší úspech expanzie

Štúdie takisto ukazujú, že diverzne riadiace tímy majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy a o 19% vyššie príjmy z inovácií.

Prečo Začať práve teraz?

Inklúzia & diverzita sú základom stabilnej firmy.

Stret generácií

Na pracoviskách sa v súčasnosti stretávame až s 5 generáciami:
Tichá generácia, Baby Boomers, Generácia X, Generácia Y (Millennials) a Generácia Z (iGen). Zároveň Generácia Z je najviac diverzifikovanou v histórií.

Starnutie populácie

Podľa dát OSN sa globálne podiel populácie vo veku 65 rokov a viac zvýšil v roku 1990 zo 6% na 9% v roku 2019. Predpokladá sa, že tento podiel sa do roku 2050 bude naďalej zvyšovať a to tak, že jeden zo šiestich ľudí na svete bude vo veku 65 rokov a viac.

Rodová diskriminácia

Podľa prieskumu Medzinárodnej organizácie práce majú ženy v celosvetovom meradle o 16% nižšie priemerné hodinové mzdy a súčasne o 22% nižšie priemerné mesačné mzdy. Zároveň sú medzi samotnými krajinami sveta veľké rozdiely v odmeňovaní.

Naše služby

Spolu vytvárame firmy, ktoré ponúkajú rovnaké možnosti pre všetkých.

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity do svojej firmy? Kde sú vaše najväčšie medzery? Čo na druhej strane robíte dobre?

Začnite I&D Mappingom, v rámci ktorého:

 • Komplexne zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti inklúzie & diverzity.
 • Porovnáme Vašu firmu s iným firmami vo Vašom sektore, vrátane porovnania na ČR a SR trhu.
 • V rámci auditu DEI používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
 • Ukážame Vám oblasti, v ktorých v rámci inklúzie & diverzity môžete ako firma rásť.
 • Výsledkom auditu je DEI Culture Moodboard, ktorý zachytí váš aktuálny stav v tejto oblasti ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie.
 • Nebudú chýbať ani praktické typy ako začať pracovať s témou DEI.

Zmapujeme celý životný cyklus zamestnaca vo firme - od prvého momentu a kontaktu s firmou cez pracovný inzerát či karieréne stránky, následne cez onboarding program, mentoring program až po exit interview s dôrazom na inklúziu a diverzitu. A to nie je všetko.

Okrem auditu cyklu zamestnaca vo firme, zahŕňa program Pečujúca firma:

 • I&D Mapping medzi manažérmi a zamestnancami.
 • Interpretáciu výsledkov a stanovenie cieľov vo vybraných oblastiach, na ktoré sa budete chcieť zamerať.
 • Akčný plán a prezentácia cieľov a plánu vo firme.
 • Exekúciu, pri ktorej môžme byť s vami, bok po boku, alebo pomáhať pomocou konzultácií.
 • Viac o programe Pečujúca firma.
web image

Inklúzia a diverzita začína správnym náborom. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa.

V rámci programu zanalyzujeme váš náborový proces, pracovné inzeráty a kariérne stránky s dôrazom na inklúziu a diverzitu. Zároveň vám pomôžeme:

 • Stanoviť si SMART ciele v rámci náboru pre splnenie cieľov inklúzie a diverzity a nastavíme plán ako tieto ciele naplniť.
 • Nastaviť kariérne stránky a pracovné inzeráty tak, aby boli DEI pozitívne.
 • Vytvoriť pravidelný DEI reporting na sledovanie pokroku splnenia cieľov, vrátane interných alebo externých správ o DEI.

Chcete aktívne zapojiť väčšiu skupinu zamestnacov do témy inklúzie a diverzity? ' Hľadáte inšpiratívne prednášky pre svoju firmu?

Keďže inklúzia a diverzita začína u jednotlivcov, ponúkame rôzne praktické workshopy a prednášky, ktoré vám umožnia:

 • Nakopnúť kultúru inklúzie a diverzity medzi zamestnacami a manažérmi.
 • Sprostredkovať reálne príbehy a prípadové štúdie.
 • Spojiť kolektív a začať krok po kroku prostredníctvom každodenných aktivít implementovať témy inklúzie a diverzity do fungovania tímov.
 • Detailný popis workshopov a prednášok.


Chcete zistiť, ako začať a ktorá služba je pre Vás najvýhodnejšia?
Napíšte nám. Radi sa s vami spojíme na 30 minútovú konzultáciu.
Chcem konzultáciu zdarma