Workshopy & prednášky pre firmy

Pomáhame zvyšovať zodpovednosť manažmentu a zároveň podporovať úsilie zamestnancov.  Poskytujeme školenia a prednášky pre vedúcich pracovníkov, manažérov až po jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú na vytvorenie rôznorodého, inkluzívneho a spravodlivého prostredia, v ktorom sa ľudia cítia, že sem patria.

Zaujímajú vás školenia o inklúzií a diverzite pre jednotlivcov? Zistite viac tu.

Medzigeneračná firemná kultúra: Ako si rozumieť

Na pracoviskách sa dnes stretávame až s 5 generáciami. Ich správne riadenie a úspech vo vytvorení firemnej kultúry, ktorá čerpá z benefitov spolupráce viacerých vekových skupín, je pre úspešný biznis kľúčové.

Každá generácia so sebou nesie unikátny potenciál. Odhaľte ho spolu s nami a naučte sa spájať jeho výhody pre rast vašej firmy.

Workshop vám priblíži:

 • Čím sú jednotlivé generácie výnimočné, ako využiť ich silné stránky a ako efektívne komunikovať a porozumieť si naprieč generáciami.
 • Ako vytvoriť prostredie vhodné pre každú generáciu a využiť ho na dosiahnutie najlepších výsledkov.
 • Prakticky sa tiež pozrieme na témy ako "aging", veková diskriminácia mladších a starších zamestnancov a reverzný mentoring.
 • Workshop prebieha formou prezentácií, prípadových štúdií, role plays, praktických cvičení, tipov a tímovej spolupráce. Nechýba ani naša DIVE-IN hra.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov. Dĺžku workshopu vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Nevedomé predsudky cez silné stránky

Všetci máme nevedomé predsudky. Uvedomiť si ich je prvý krok, ale nie je dostačujúci. Druhým krokom je s predsudkami aktívne pracovať.

V rámci workshopu sa pozrieme i na vaše silné stránky, vďaka ktorým prevezmete kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami a znížite nevedomú zaujatosť.


V rámci workshopu pokryjeme:

 • Čo sú nevedomé predsudky, ako vznikajú, aké tipy predsudkov poznáme a tiež ako s nimi pracovať.
 • Ako robiť lepšie rozhodnutia v osobnom, tímovom, a firemnom kontexte a ako pracovať so spätnou väzbou.
 • Sebaspoznanie s dôrazom na praktické rady a tipy ako pracovať s nevedomými predsudkami - jazyk JA a jazyk TY, rastové myslenie, atď.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, výkladu silných stránok, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Workshop prebieha v spolupráci s BE-DNA a certifikovanou Gallup coachkou Margaret Starkou.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov. Dĺžku workshopu vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Nevedomé predsudky v rámci recruitingu a HR 

Keďže pre rýchlosť náborových procesov sú nevedomé predsudky prirodzené a bežné, je o to dôležité na nich pracovať. Praktický workshop s role plays, ktorý pomôže HR a náborovému tímu pracovať každý deň v rôznych situáciách s nevedomými predsudkami.
Súčasťou workshopu je aj audit všetkých náborových materiálov od kariérnych stránok až po onboarding materiály.

V rámci workshopu pokryjeme:

 • Ako pracovať s nevedomými predsudkami počas celého procesu náboru od selekcie životopisov, assessment centier až po osobný/ telco pohovor. Workshop prispôsobujeme vždy náborovému procesu firmy.
 • Čo je inkluzívny jazyk a ako ho používať nielen v pracovných inzerátoch ale i celej komunikácii.
 • Ako do celého životného cyklu zamestnanca implementovať aktivity s dôrazom na cyklus zamestnanca.
 • Nazdieľame i naše tipy a triky na nábor bez predsudkov získané v 16+ ročnej praxe.
 • Workshop prebieha v spolupráci s BE-DNA, ktorá má 18+ rokov skúseností v rámci HR a emplyoer brandingu.
 • Workshop je určený pre recruiterov, HR & hiring manažérov a zapojených do náborového procesu vo firme alebo všetkému, kto by sa chcel dozvedieť o danej problematike viac.

Inklúzia a diverzita od A po Z

Čo znamená inklúzia a diverzita v osobnom a pracovonom živote? Aké typy inklúzie a diverzity poznáme? Ako s nimi pracovať tak, aby téma nebola dehumanizovaná ale humanizovaná?
Diverzita je všade okolo nás. Počas workshopu prejdeme všetky typy DEI (rodová, veková, kultúrna, regionálna, etnická/rasová, LGBTQ+, diverzita myšlienok, vzdelania, inklúzia zdravotne znevýhodnených a neurodiverzita).

V rámci workshopu pokryjeme:

 • Okrem základného predstavenia pojmov uvedieme praktické príklady ako sú témy DEI prepojené priamo na biznis.
 • Dáta a prieskumy ako DEI pomáha firmám v rôznych smeroch a tiež sa pozrieme na výsledky nášho prieskumu o DEI medzi 300+ firmami.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Workshop je určený pre všetkých, kto sa chce dozvedieť viac o daných témach. Slúži ako skvelý kick-off otvárania danej témy vo firme.

Online teambuilding na tému inklúzie a divertzity

Hľadáte nápaditý a inšpiratívny online teambuilding? Teambuilding, ktorý navyše otvorí diskusiu na témy inklúzie a diverzity? Naša DIVE-IN hra práve v online prostredí slúži ako skvelý nástroj ako priblížiť inklúziu a rozmanitosť v osobnom i pracovnom prostredí. Hra navyše ponúka množstvo zaujímavých poznatkov a faktov, spája zamestnancov a prispieva k zdravej firemnej kultúre.

Čo všetko môžete od DIVE-IN teambuildingu očakávať?

 • Príbehy o DEI z osobného, spoločenského ako aj firmného prostredia. Pokryjeme všetky DEI typy vrátane rodovej, vekovej, kultúrnej, etnickej, ako i inklúzie zdravotne znevýhodnených či LGBTQ+.
 • Otvorenie diskusie, čo DEI znamená pre účastníkov, čo znamená pre ich tím a firmu samotnú.
 • Priame zapojenie vašich zamestancov a zdieľanie ich príbehov - možnosť vytvorenia pravidelnej série teambuildingu a zdieľania príbehov i v ďaľšej komunikácií ako napr. blog, vlog, atď.
 • Môžeme tiež pridať prispôsobené aktivity na základe vašich preferencií, napr. rôzne situácie priamo z prostredia firmy.
 • Viac info o našej DIVE-IN hre nájdete tu.

Inkluzívny líder/ka

Počas workshopu sa manažéri naučia vnímať dôležitosť inkluzívneho vedenia tímu, t.j. nezabúdať na individuálne potreby každého člena tímu. Vďaka čomu sa firemná kultúra stane autentickejšou a berie ohľad na kontext a jedinečnosť každého zamestnanca. Dotkneme sa i témy ako zvládať nevedomé predsudky v tíme a ako komunikovať firemnú DEI agendu smerom k tímu.

S čím všetým vám pomôžeme?

 • Workshop je skvelý i pre tzv. first-time manažér/ka = manažéri/ky, ktorí prvýkrát vedú tím, ako i pre skúsených lídrov.
 • Predstavíme metodológiu inkluzívneho riadenia, vrátane inkluzívnej komunikácie v tíme, zvládania nevedomých predsudkov a škálovanie firemnej DEI agendy.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Praktické tipy, ako vytvoriť inkluzívne prostredie v tíme a ako vytvoriť psychologicky bezpečné prostredie, v ktorom môže tím fungovať bez nevedomých predsudkov.

Záujmové skupiny zamestnancov

Prinášame koncept Záujmových skupín zamestnacov ERG (Employee Resource Group), ktorý funguje po celom svete. Prispôsobujeme ho lokálnym a firemným podmienkam. Čo vlastne Záujmové skupiny zamestnacov sú? Ide o dobrovoľné skupiny vedené zamestnancami, ktoré podporujú rozmanité a inkluzívne pracovisko v súlade s poslaním, hodnotami a s ohľadom na ciele firmy.

S čím všetým Vám pomôžeme?

 • Zostavíme cvičenia na formovanie vašich skupín.
 • Vytvoríme ciele a štruktúry vašich skupín.
 • Pokryjeme celkovú podporu pri zavádzaní a fungovaní skupín.
 • Správou implementáciou ERG podporíme rozvoj budúcich vedúcich pracovníkov a zvýšime zapojenie zamestnancov.
Zaujal vás niektorý z workshopov či prednášok? Prípadne hľadáte workshop na inú tému spojenú s inklúziou a diverzitou?

Napíšte nám