Workshopy & prednášky pre firmy

Pomáhame zvyšovať zodpovednosť manažmentu a zároveň podporovať úsilie zamestnancov.  Poskytujeme školenia a prednášky pre vedúcich pracovníkov, manažérov až po jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú na vytvorenie rôznorodého, inkluzívneho a spravodlivého prostredia, v ktorom sa ľudia cítia, že sem patria.

Zaujímajú vás školenia o diverzite, rovnoprávnosti a inklúzií pre jednotlivcov? Zistite viac tu.

Medzigeneračná firemná kultúra: Ako si rozumieť

Na pracoviskách sa dnes stretávame až s 5 generáciami. Ich správne riadenie a úspech vo vytvorení firemnej kultúry, ktorá čerpá z benefitov spolupráce viacerých vekových skupín, je pre úspešný biznis kľúčové.

Každá generácia so sebou nesie unikátny potenciál. Odhaľte ho spolu s nami a naučte sa spájať jeho výhody pre rast vašej firmy.

Workshop vám priblíži:

 • Čím sú jednotlivé generácie výnimočné, ako využiť ich silné stránky a ako efektívne komunikovať a porozumieť si naprieč generáciami.
 • Ako vytvoriť prostredie vhodné pre každú generáciu a využiť ho na dosiahnutie najlepších výsledkov.
 • Prakticky sa tiež pozrieme na témy ako "aging", veková diskriminácia mladších a starších zamestnancov a reverzný mentoring.
 • Workshop prebieha formou prezentácií, prípadových štúdií, role plays, praktických cvičení, tipov a tímovej spolupráce. Nechýba ani naša DIVE-IN hra.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov. Dĺžku workshopu vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Nevedomé predsudky cez silné stránky

Všetci máme nevedomé predsudky. Uvedomiť si ich je prvý krok, ale nie je dostačujúci. Druhým krokom je s predsudkami aktívne pracovať.

V rámci workshopu sa pozrieme i na vaše silné stránky, vďaka ktorým prevezmete kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami a znížite nevedomú zaujatosť.


V rámci workshopu pokryjeme:

 • Čo sú nevedomé predsudky, ako vznikajú, aké tipy predsudkov poznáme a tiež ako s nimi pracovať.
 • Ako robiť lepšie rozhodnutia v osobnom, tímovom, a firemnom kontexte a ako pracovať so spätnou väzbou.
 • Sebaspoznanie s dôrazom na praktické rady a tipy ako pracovať s nevedomými predsudkami - jazyk JA a jazyk TY, rastové myslenie, atď.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, výkladu silných stránok, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Workshop prebieha v spolupráci s BE-DNA a certifikovanou Gallup coachkou Margaret Starkou.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov. Dĺžku workshopu vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Nevedomé predsudky v rámci recruitingu a HR 

Keďže pre rýchlosť náborových procesov sú nevedomé predsudky prirodzené a bežné, je o to dôležité na nich pracovať. Praktický workshop s role plays, ktorý pomôže HR a náborovému tímu pracovať každý deň v rôznych situáciách s nevedomými predsudkami.
Súčasťou workshopu je aj audit všetkých náborových materiálov od kariérnych stránok až po onboarding materiály.

V rámci workshopu pokryjeme:

 • Ako pracovať s nevedomými predsudkami počas celého procesu náboru od selekcie životopisov, assessment centier až po osobný/ telco pohovor. Workshop prispôsobujeme vždy náborovému procesu firmy.
 • Čo je inkluzívny jazyk a ako ho používať nielen v pracovných inzerátoch ale i celej komunikácii.
 • Ako do celého životného cyklu zamestnanca implementovať aktivity s dôrazom na cyklus zamestnanca.
 • Nazdieľame i naše tipy a triky na nábor bez predsudkov získané v 16+ ročnej praxe.
 • Workshop prebieha v spolupráci s BE-DNA, ktorá má 18+ rokov skúseností v rámci HR a emplyoer brandingu.
 • Workshop je určený pre recruiterov, HR & hiring manažérov a zapojených do náborového procesu vo firme alebo všetkému, kto by sa chcel dozvedieť o danej problematike viac.

Diverzita a Inklúzia od A po Z

Čo znamená diverzita a inklúzia v osobnom a pracovonom živote? Aké typy diverzity a inklúzie poznáme? Ako s nimi pracovať tak, aby téma nebola dehumanizovaná ale humanizovaná?
Diverzita je všade okolo nás. Počas workshopu prejdeme všetky typy DEI (rodová, veková, kultúrna, regionálna, etnická/rasová, LGBTQ+, diverzita myšlienok, vzdelania, inklúzia zdravotne znevýhodnených a neurodiverzita).

V rámci workshopu pokryjeme:

 • Okrem základného predstavenia pojmov uvedieme praktické príklady ako sú témy DEI prepojené priamo na biznis.
 • Dáta a prieskumy ako DEI pomáha firmám v rôznych smeroch a tiež sa pozrieme na výsledky nášho prieskumu o DEI medzi 300+ firmami.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Workshop je určený pre všetkých, kto sa chce dozvedieť viac o daných témach. Slúži ako skvelý kick-off otvárania danej témy vo firme.

DEI naprieč celou firmou

DEI nie sú len HR témami, ale majú priamy dopad i na marketing, obchod a zákaznícku skúsenosť.

V rámci série 4 workshopov (prípadne jedného spolu) kapitalizujeme na skúsenostiach nášho tímu v HR, marketingu, obchode a zákazníckej skúsenosti. Pozrieme sa ako je DEI prepojené s týmito oddeleniami, ako v nich zúžitkovať divezitu a zároveň zabezpečiť inklúziu.
Konkrétne sa dotkneme:

 • ako pracovať a využiť vo váš prospech DEI v rámci celého životný cyklu zákazníka i zamestnanca,
 • DEI cez všetky touchpointy so zákazníkmi,
 • ako na inkluzívnu komunikáciu v rámci obchodu a marketingu,
 • čo je inkluzívny marketing a dizajn,
 • praktické tipy a kroky ako s DEI pracovať v danných oddeleniach.

Online teambuilding na tému divertzity a inklúzie

Hľadáte nápaditý a inšpiratívny online teambuilding? Teambuilding, ktorý navyše otvorí diskusiu na témy diverzity a inklúzie? Naša DIVE-IN hra práve v online prostredí slúži ako skvelý nástroj ako priblížiť  rozmanitosť a inklúziu v osobnom i pracovnom prostredí. Hra navyše ponúka množstvo zaujímavých poznatkov a faktov, spája zamestnancov a prispieva k zdravej firemnej kultúre.

Čo všetko môžete od DIVE-IN teambuildingu očakávať?


 • Príbehy o DEI z osobného, spoločenského ako aj firmného prostredia. Pokryjeme všetky DEI typy vrátane rodovej, vekovej, kultúrnej, etnickej, ako i inklúzie zdravotne znevýhodnených či LGBTQ+.
 • Otvorenie diskusie, čo DEI znamená pre účastníkov, čo znamená pre ich tím a firmu samotnú.
 • Priame zapojenie vašich zamestancov a zdieľanie ich príbehov - možnosť vytvorenia pravidelnej série teambuildingu a zdieľania príbehov i v ďaľšej komunikácií ako napr. blog, vlog, atď.
 • Môžeme tiež pridať prispôsobené aktivity na základe vašich preferencií, napr. rôzne situácie priamo z prostredia firmy.
 • Viac info o našej DIVE-IN hre nájdete tu.

Inkluzívny líder/ka

Počas workshopu sa manažéri naučia vnímať dôležitosť inkluzívneho vedenia tímu, t.j. nezabúdať na individuálne potreby každého člena tímu. Vďaka čomu sa firemná kultúra stane autentickejšou a berie ohľad na kontext a jedinečnosť každého zamestnanca. Dotkneme sa i témy ako zvládať nevedomé predsudky v tíme a ako komunikovať firemnú DEI agendu smerom k tímu.

S čím všetým vám pomôžeme?

 • Workshop je skvelý i pre tzv. first-time manažér/ka = manažéri/ky, ktorí prvýkrát vedú tím, ako i pre skúsených lídrov.
 • Predstavíme metodológiu inkluzívneho riadenia, vrátane inkluzívnej komunikácie v tíme, zvládania nevedomých predsudkov a škálovanie firemnej DEI agendy.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení aj s našou hrou DIVE-IN.
 • Praktické tipy, ako vytvoriť inkluzívne prostredie v tíme a ako vytvoriť psychologicky bezpečné prostredie, v ktorom môže tím fungovať bez nevedomých predsudkov.

Záujmové skupiny zamestnancov

Prinášame koncept Záujmových skupín zamestnacov ERG (Employee Resource Group), ktorý funguje po celom svete. Prispôsobujeme ho lokálnym a firemným podmienkam. Čo vlastne Záujmové skupiny zamestnacov sú? Ide o dobrovoľné skupiny vedené zamestnancami, ktoré podporujú rozmanité a inkluzívne pracovisko v súlade s poslaním, hodnotami a s ohľadom na ciele firmy.

S čím všetým Vám pomôžeme?

 • Zostavíme cvičenia na formovanie vašich skupín.
 • Vytvoríme ciele a štruktúry vašich skupín.
 • Pokryjeme celkovú podporu pri zavádzaní a fungovaní skupín.
 • Správou implementáciou ERG podporíme rozvoj budúcich vedúcich pracovníkov a zvýšime zapojenie zamestnancov.

Čo hovoria o našich workshopoch partneri?

Na workshopy BE-ID human sa vždy teším, pretože sú hravé a inšpiratívne zároveň. Lektorky vždy dokážu vyvolať A-ha momenty svojim prístup k poznatkom, ich interpretáciou alebo aktivitou, ktorá ich ukazuje v praxi. Zároveň svojim ľudským prístup vytvoria vždy príjemnú, uvoľnenú a bezpečnú atmosféru pre zdieľanie skúseností a maximálny rozvoj.
Ivan Valach, Culture Hub Leader, Orange SlovakiaWorkshop BE-ID human mi otvoril oči a ukázal, že svet je v skutočnosti farebnejší než sa zdá. Okrem teoretických poznatkov Diverzity a Inklúzie som si odniesla i zaujímavé štatistiky zo Slovenska a Čiech či praktické nápady, ako D&I posunúť na ďalší level vo firme kde pracujem. Odhalila silné a slabé stránky, na ktorých bude stáť za to do budúcna pracovať.
Kristína
Workshop nás najprv teoretickou častou previedol rôznymi typmi predsudkov. Tento workshop vybudoval základy pre ďalšiu konverzáciu nielen na tému nevedomých predsudkov na pracovisku , ale taktiež pootvorili dvere téme Inklúzie a Diverzity ako takej. Ďakujeme spoločnosti BE- ID human, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Simona Todorová, Talent & Organizational Development Lead, Philip Morris International
Na workshop jsem se přihlásila, protože je pro nás inkluze jedno z hlavních témat roku 2021 pro práci nejen uvnitř organizace. Líbilo se mi, že jde do hloubky, vše je založené na průzkumech a datech, přesto je vše srozumitelné a jednoduše vysvětlené. Skvěle připravená prezentace a možnost debaty i přes online prostor byla už jen třešinka na dortu.
Michaela
Zaujal vás niektorý z workshopov? Prípadne hľadáte workshop na inú tému spojenú s diverzitou a inklúziou?

Napíšte nám