Čo znamená byť pečujúcou firmou?

Dlhodobo udržateľná firemná kultúra je o systéme, v ktorom odovzdávajú potenciál ľudia, ktorým dáva slobodne zmysel byť súčasťou systému. Pečujúca firma sa stará o svojich ľudí, nachádza rovnováhu medzi túžbou obchodne uspieť a tvorbou prostredia s ohľadom na individualitu a potreby každého zamestnanca. Všetci v spoločnosti tak dbajú o účel a zmysel existencie firmy. Stotožnení slobodne nasledujú jej víziu.

web image
čo tvorí program pečujúca firma

Zmapujeme celý cyklus zamestnaca s dôrazom na inklúziu a diverzitu.

Pod cyklom zamestnanca chápeme všetko od pracovného inzerátu, karierénych stránok cez onboarding program, mentoring program až po exit interview. A to nie je všetko.

Ďaľšie kroky programu Pečujúca firma:

  • Okrem auditu cyklu zamestnaca vo firme uskutočníme DEI Mapping medzi manažérmi a zamestnancami.
  • Interpretujeme výsledky a stanovíme ciele vo vybraných oblastiach, na ktoré sa budete chcieť a potrebovať zamerať.
  • Stanovíme si akčný plán, ktorý spolu s cieľmi predstavíme vo firme.
  • Zabezpečíme exekúciu akčných krokov, pri ktorých môžme byť s vami, bok po boku, alebo pomáhať formou mentoringu či konzultácií.
  • Pre program Pečujúcej sme spojili sily s HR expertmi z BE-DNA, ktorí majú 18+ rokov skúseností so všetkými HR oblasťami.
Čo vám program pečujúcej firmy prinesie?

Rovnováhu medzi obchodným úspechom a indivuálnymi potrebami zamestnancov.

Audit cyklu zamestnanca

Komplexne zmapovaný cyklus zamestnanca s dôrazom na inklúziu a diverzitu je len začiatok. V rámci auditu pripravíme tiež plán ako postupne do jednotlivých krokov cyklu dostávať DEI, aby sa stali natívnou súčasťou každého kroku.

Mapping DEI a firemnej kultúry

I&D Culture Moodboard je komplexným obrazom vašej firemnej kultúry s dôrazom na DEI. Zachytí vaš aktuálny stav ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie.

Strategický plán & exekúcia

Inklúzia a diverzita sú často považované za nehmatateľné témy. O to dôležitejšie je stanoviť si firemné ciele. Tieto ciele je potrebné nielen komunikovať vo firme, ale vytvoriť si k nim plán. V neposlednom rade ho preniesť do reality.

Ako budeme postupovať?

1. krok - DEI Mapping

Okrem auditu cyklu zamestnanca zrealizujeme DEI Mapping, čím komplexne zmapujme interné prostredie vašej firmy vrátane konkurencie. Na zodpovedanie týchto otázok používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.

Výsledkom auditu je DEI Culture Moodboard, ktorý zachytí váš aktuálny stav v rámci inklúzie a diverzity, ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie.

2. krok - Stanovenie cieľov

Po interpretácií výsledkov auditu si spolu stanovíme ciele, ktoré ako firma chcete v rámci inklúzie a diverzity dosiahnuť a to v priebehu jedného, troch až piatich rokov.

Počas stanovovania cieľov budeme brať do úvahy celý cyklus zamestnanca a nevynecháme ani každé oddelenie.

3. krok - Akčný plán

K cieľom spoločne doplníme akčný plán v rámci jednotlivých oblastí cyklu zamestnanca ako aj firemných oddelení. Prejdeme si krok po kroku ako implementovať nastavené ciele do vaše firemnej kultúry.

Stanovíme si finálne zodpovednú osobu a celofiremne predstavíme ciele a plán na nasledujúce obdobie.

4. krok - Exekúcia

V rámci exekúcie vám radi budeme stáť bok po boku a pomáhať s implementáciou jednotlivých aktivít z vytvoreného plánu.

Zároveň ponúkame môžnosť mentoringu formou pravidelných konzultácií vo vami stanovenom čase a pravidelnosti.
Chcete sa stať Pečujúcou firmou?
Napíšte nám. Program vám radi predstavíme individuálne.
Chcem vedieť viac