Napíšte nám

Poďme SPOLUpracovať na dosahovaní efektívnych programov diverzity, rovnosti a začlenenia. Zdieľate naše hodnoty? Budeme radi, keď vyplníte formulár alebo napíšete na náš email. Tešíme sa na Vás!

Napíšte nám

Radi vám pomôžeme straregicky uchopiť inklúziu & diverzitu, stanoviť si KPIs a vytvoriť plán, ako dosiahnúť nastavené ciele.

Inklúzia & diverzita na pracovisku výrazne zvyšuje produktivitu a prispieva k starostlivej a šťastnej firemnej kultúre. Ktoré všetky témy sem spadajú?

  • Vytvorenie rovnakých príležitostí pre všetkých zamestnancov.
  • Zapojenie rôznych generácií, národností alebo zázemí do rozhodovacích procesov.
  • Výhodné podmienky pre ženy na materskej dovolenke, otcov na rodičovskej dovolenke ako aj podpora pre slobodné mamičky.
  • Inklúzia zdravotne znevýhodnených zamestnancov.
  • A mnohé iné.
Adresa

Kamenická 673/5
170 00 Praha 7

Phone

+420 727 815 175
+421 918 933 145

web image
Napíšte nám

Každé zvýšenie inklúzie a diverzity na pracovisku o 1% prináša firmám o 3% vyšší zisk. Aké sú ďalšie benefity?

Napíšte nám. Radi sa porozprávame o tom, ako dosiahnúť podobné výsledky vo vašej firme.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.