​​Učíme vnímať komplexnosť diverzity a inklúzie vo firme

Ponúkame komplexnú stratégiu od príbehu po konkrétne kroky. Osvetu, interaktívne prednášky, workshopy, audit, detailný plán a implementáciu. Témy uchopujeme akademicko-vedecky, ale i hravo. Navyše pri všetkých aktivitách dbáme na rovincu: zákaznícka skúsenosť + zamestnanecká skúsenosť = rast firmy.

Chcem vedieť viac
web image

Firmy, ktoré nám veria

Orange logoPrincipal logoGenerali Logo
Future sales logo
Principal logoOrange logoFuture sales logo
web image
diverzita a Inklúzia v čeSKU a na slovensku

Mapujeme stav inklúzie a diverzity

Spoločne s tímom inmetric sme sa rozhodli bližšie zmapovať DE&I pomocou prieskumu. Jeho cieľom je zistiť aktuálny stav slovenských a českých firiem v oblasti diverzity, teda rozmanitosti v rovine pohlavia, rodu, kultúry, veku, sociálnych rolí, sexuálnej orientácie a ďalších charakteristík, rovnako ako nájsť priestor pre zlepšenie, tento ďalej rozvíjať, pomáhať zamestnávateľom/kám vytvárať rozmanité a akceptujúce prostredie, ponúkať osvetu o tejto problematike či inak s týmito oblasťami ďalej pracovať.

Chcem sa zapojiť do prieskumu
 inklúzia a diverzita vo firmách

Rozmanitejšie firmy sú inovatívnejšie

O 43% vyššie zisky

Výskum od McKinsey upozorňuje na dôležitosť rôznorodosti vedenia organizácie alebo správnych rad, ktoré vďaka rozličnosti dosahujú o 43% vyšší profit.

67% zamestnacov hľadá DE&I

Podľa Glassdoor až 67% aktívnych a pasívnych uchádzačov o prácu uprednostňuje spoločnosti s rôznorodým kolektívom.

70% vyšší úspech expanzie

Štúdie poukazujú aj na diverzne riadiace tímy, ktoré majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy a o 19% vyššie príjmy z inovácií.

web image
očami ľudí, pre ktorých sú témy DE&I dôležité

Základy DE&I stoja na jednotlivcovi. Začnime u seba samého.

“Podľa profesora Paula Coliera  nastává teraz smrť človeka ekonomického a prichádza človek sociálny. Menia sa hodnoty aj motivácia ľudí k práci. Chcú robiť to, kde sa cítia byť samy sebou, kde cítia zmysel a priestor. My ako neziskovky máme výhodu. Takých ľudí už máme a také prostredie im ponúkame ako kompenzáciu za menší príjem. Sme diverzní a inkluzivní tak trochu samy od seba. Spojuje nás viera v zmysel našej práce, motivácia, chuť meniť okolitý svet k lepšiemu a možnosť sa realizovať. Diverzita a inklúzia je zdroj spokojnosti, prosperity a radosti. Patrí do firiem i do neziskoviek, pretože všetkým nám nakoniec ide o to isté. Byť spojený.”

“Napriek tomu, že v médiách pracujem viac ako 30 rokov, zakaždým ma prekvapí, ako rýchlo sa spoločnosť posunula vo vnímaní takmer vo všetkých aspektoch života. Netýka sa to len obligátneho postavenia a rozdielneho vnímania žien v vo firmách a v spoločnosti, či zmena postavenia mužov v rámci života rodiny. Ide aj o zmenu postoja k životnému prostrediu, k viere, duševnému zdraviu, kultúre, k prežívaniu staroby."

"Talent je zabalený v rôznych formách a tvaroch. Firmy aktívne podporujúce diverzitu sú schopné ťažit z rôznorodosti názorov a skúsenostií svojich zamestnancov a akumulovať intelektuálny potenciál, ktorý urýchluje prinášanie inovativných riešení na trh."

s čím vám vieme pomôcť?

Vytvárame firmy, ktoré ponúkajú možnosti na základe potreby všetkých.

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity do firmy? Kde sú vaše najväčšie medzery? Čo na druhej strane robíte dobre? 

Začnite DE&I Mappingom, v rámci ktorého:

 • Komplexne zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti ainklúzie & diverzity.
 • Porovnáme vašu firmu s iným firmami vo vašom sektore, vrátane porovnania na ČR a SR trhu.
 • V rámci DE&I auditu používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
 • Ukážame vám oblasti, v ktorých v rámci inklúzie & diverzity môžete ako firma rásť.

Plánujete interný alebo externý event na tému diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DE&I)? Radi vám ho pomôžeme zorganizovať. DE&I podávame hravo, autenticky cez príbehy ale i prakticky. Ľahšie sa tak dostanú medzi zamestnancov a prirodzene sa budú šíriť interne i externe.

 • Pomôžeme vám zadefinovať ciele eventu, tak aby boli naviazané na vašu DE&I internú i externú agendu. Pripravíme hlavnú "message" eventu a program.
 • Okrem programu pokrývame celý event managment od A po Z t.j. marketingovú komunikáciu, dizajn materiálov, videá, technickú prípravu, výber a sprostredkovanie moderátora, dry runy, atď.
 • Stojíme pri vás aj v deň D = pri exekúcii eventu.
 • Po vyhodnotení vám odovzdáme doporučenia na organizovanie ďaľších evenotv,
 • Viac o našich skúsenostiach v organizovaní DE&I eventov.

Diverzita a inklúzia začína správnym náborom. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa.

V rámci programu zanalyzujeme váš náborový proces, pracovné inzeráty a kariérne stránky s dôrazom na diverzitu a inklúziu. Zároveň vám pomôžeme:

 • Stanoviť si SMART ciele v rámci náboru pre splnenie cieľov diverzity a inklúzie nastavíme plán ako tieto ciele naplniť.
 • Nastaviť kariérne stránky a pracovné inzeráty tak, aby boli DE&I pozitívne.
 • Vytvoriť pravidelný DE&I reporting na sledovanie pokroku splnenia cieľov, vrátane interných alebo externých správ o DE&I.

Chcete aktívne zapojiť väčšiu skupinu zamestnacov do témy diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DE&I)? Hľadáte inšpiratívne prednášky?

Keďže DE&I začína u jednotlivcov, ponúkame rôzne praktické workshopy a prednášky plné praktických skúseností a akademicko-vedeckých faktov. Vďaka nim:

 • Nakopnete DE&I kultúru medzi zamestnancami a manažérmi.
 • Sprostredkujete reálne príbehy
  a prípadové štúdie.
 • Spojíte kolektív a začanete krok po kroku prostredníctvom každodenných aktivít implementovať DE&I do zamestnaneckej a zákazníckej skúsenoti.
Be-Id Human inšpirácia

Tipy na starostlivejšie
a výkonnejšie pracovné prostredie

web image
NApíšte nám

Každé zvýšenie inklúzie a diverzity na pracovisku o 1% prináša firmám o 3% vyšší zisk. Aké sú ďalšie benefity?

Napíšte nám. Radi sa porozprávame o tom, ako dosiahnúť podobné výsledky vo vašej firme.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.