O čo nám ide?

Pomáhame tvoriť diverzné a dlhodobo udržateľné prostredie. Preto otvárame témy diverzity, rovnoprávnosti a inklúzie (DEI) a prostredníctvom spoločného dialógu s firmami. Bez ohľadu na veľkosť či skúsenosť firmy, prinášame nový pohľad na vec. Ponúkame konkrétnu cestu k vytvoreniu a naplneniu DEI. Veríme totiž, že aplikácia v praxi je dôležitejšia než teória.

naše prečo

Chceme žiť vo svete, kde je inakosť prirodzenou normou, pretože veríme, že každý človek je jedinečný. Ženie nás túžba pomôcť ľuďom objaviť ich inakosť a odomknúť tak ich nepoznaný potenciál.

Čo znamená názov BE-ID human?

  • BE-ID je slovnou hračkou. Skratka ID predstavuje Inklúziu a Diverzitu. BE predstavuje fakt, že vždy treba začať u seba. Denne konať a rozhodovať sa inkluzívne s ohľadom na diverzitu.
  • Human v mene predstavuje jedinečnosť každého z nás.
  • Zároveň BE-ID je skratkou nášho motta = Be In, Be Different. Táto myšlienka je nosnou pre našu osvetovú kampaň.


Individuálne skúsenosti vytvorili jeden celok

16+
rokov v HR

Pod pojmom HR rozumieme Human Relations. Máme v nich dlhoročné skúsenosti, ktoré sme nabrali ako na strane interného HR, tak aj z pozície konzultantov a mentorov. Tému diverzity otvárame prostredníctvom spoločného dialógu s firmami. Bez ohľadu na ich veľkosť či skúsenosť.

10+
krajín

Študovali sme a pracovali na viac ako 10 medzinárodných trhoch. Domov nás pritiahol silný vzťah k Česku a Slovensku. Vďaka zahraničným skúsenostiam dokážeme priniesť osvedčené stratégie - myslíme globálne, konáme lokálne.

10
silných stránok

Vďaka kombinácií naších silných stránok vieme uchopiť témy inklúzie a diverzity komplexne. Je nám vlastný individuálny prístup, vysoká miera empatie, prirodzená viera v jedinečnosť, strategické uvažovanie, presvedčenie, že dvaja dosiahnú viac ako jeden, zodpovednosť, kreativita, hodnotovosť a cieľavedomosť.

Čo nás vedie

Hodnoty považujeme za kľúčové. Stotožňujeme sa s nimi v hĺbke ľudského presvedčenia a tiež ich prakticky aplikujeme vo všetkom, čo robíme. 

  • Sme hľadači spôsobov- premieňame slová na činy, premieňame plán do reality
  • Myslíme "glokálne" (globálne & lokálne) - prispôsobujeme medzinárodné štandardy na lokálnu úroveň
  • Ctíme rešpekt a úctu- berieme v úvahu jeho jedinečnosť ale v kontexte
  • Myslíme na rovnováhu a udržatelnosť - dbáme na generácie dopredu a tvoríme leaderov
náš tím tvoria

Margaret Starka

Meg strávila 14 rokov prácou pre spoločnosť Red Bull. Začínala na marketingovom oddelení, z ktorého po siedmich rokoch prešla na HR. Posledné roky následne zastávala pozíciu Head of HR CZ/SK. Práve táto skúsenosť ju inšpirovala k založeniu BE-DNA. Meg baví vnášať marketingové princípy do HR prostredia, pričom pod skratkou HR rozumie Human Relations – medziľudské vzťahy, ktoré sú významná premenná. Vníma, že HR prostredie prechádza zlomovým obdobím.

„Vo firmách sa snažíme o rovnováhu. Inklúzia a diverzita sú povinnou súčasťou práce s ľuďmi. Práve tie nás vedia priblížiť k ľudskosti a tú by sme nemali strácať pod tlakom obchodných metrík. Podstatné je vyvažovať záujem o ľudí a obchodné výsledky. Rešpekovať inakosť je dôležitou súčasťou budúcnosti firiem."

Megine silné stránky sú: Maximazer, Relator, Input.

Kristína Puškášová

Kristína má viac ako 5 rokov skúseností v pozícií marketingovej konzultantky s presahom do IT a vzdelávania v oblastí vývoja hier. Zameriava sa na produktový vývoj hry DIVE-IN, automatizáciu obchodu a marketingu. Spoluorganizovala edukatívne projekty s cieľom odstrániť predsudky a podporiť toleranciu na školách.

"Pochádzam z prostredia, ktoré kombinuje témy diverzity a inklúzie s gamifikáciou a hrou. Pri organizácii projektov, kde stážisti od Brazílie cez Austráliu po Egypt vyučovali na SK školách či štúdiu v US som pochopila, že I&D nie sú len “trendy” pojmy, ale prinášajú nám do životov radosť, rešpekt a inováciu. Pri spolupráci na projektoch GameCraft či LevelUp som mala možnosť nazrieť do sveta, kde sa človek vzdeláva hrou. DIVE-IN hra a BE-ID Human je skvelé prepojenie oboch oblastí. Myslím si, že z neho vedia benefitovať naši najmladší i skúsení manažéri."

Kristínine silné stránky sú: Achiever, Individualization, Learner

Zuzana Zamborská

Zuzana pomáhala posledných 6 rokov firmám rozbehnúť sa v zahraničí, pričom pôsobila na viac ako 10 zahraničných trhoch. Práve na základe týchto skúseností si uvedomila, aké sú témy inklúzie & diverzity podstatné pre firmy. Zuzana je skvelý stratég v oblastiach marketingu, sales, HR ako aj back-office.

"Chcem priniesť tému diverzity do krajín, kde táto téma nie je. Využiť pri tom silné stránky jednotlivcov, aby ľudia nestrácali svoj potenciál. Totiž keď jednotlivec využije svoj potenciál v tíme, vďaka tomu napĺňa potenciál samotná firma. Problémy, ktorým dnes čelíme, sú globálne a potrebujeme na nich aj globálne riešenia. Nestačí sa pozerať lokálnou optikou. Nachádzajte a budujte pochopenie medzi ľuďmi. To zabráni problémom a konfliktom. Či už v samotnej krajine alebo medzi krajinami."

Zuzkine silné stránky sú: Individualization, Arranger, Responsibility.

Martina Zvolenská

Martina je aktívna v domácom a medzinárodnom for-profit & for-good sektore. Za posledné 4 roky získala skúsenosti z projektového a eventového manažmentu v Dubaji, Londýne, San Franciscu alebo na pôde OSN v New Yorku.

"Pred pár rokmi ma zaujala myšlienka, že DNA každého človeka nesie unikátnu harmóniu tónov. Každý z nás nesieme originálnu pieseň, ktorú ľudia okolo nás potrebujú počuť. Skrýva sa v nej  jedinečný potenciál. Je mi ľúto prežiť život, v ktorom by sme tento potenciál neobjavili. Práve téma diverzity a inklúzie tento potenciál odomyká. V zahraničí som začala vnímať inakosť ako niečo, čo nás môže spájať, nie rozdeľovať. Sme súčasťou niečoho, čo nás presahuje a sama som zvedavá, čo všetko je vďaka tejto téme možné."

Martinine silné stránky sú: Individualization, Futuristic, Relator.

Zuzana Slatkovská

Zuzana je zanietená personalistka so záujmom o budovanie šťastnejších a bezpečnejších pracovísk. Rada spája svoj záujem o angažovanosť zamestnancov a prácu s manažérmi, aby dosiahla pozitívne zmeny pre ich tímy. Jej aktuálnou oblasťou záujmu a štúdia je okrem toho, že trávi čas s najbližšími, skrytá krása neurovedy a rozhodla sa stať certifikovaným ACC Coachom Inštitútu neuroleaderstva a tiež získať certifikát projektového manažmentu IPMA.Zuzanine silné stránky: Individualization, Arranger, Harmony.

OSN Agenda 2030

Na tému inklúzie & diverzity apeluje aj Agenda 2030, ktorú vydala Organizácia spojených národov. Táto agenda obsahuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré krajiny prijali s cieľom ukončiť chudobu, chrániť planétu a zabezpečiť prosperitu pre všetkých.

I&D sa dotýkajú najmä tieto tri:
- cieľ č. 5 Rodová rovnosť
- cieľ č. 8 Dôstojná práca a ekonomický rast
- cieľ č. 10 Znižovanie nerovností
- cieľ č. 16 Mier, Spravodlivosť a silné inštitúcie.

Viac o cieľoch sa dozviete na našom blogu.

Osveta Diverzite, Rovnoprávnosti a Inklúzii (DEI) = kurz SEDUO a seriál na Red Button EDU

Osveta je stavebným kameňom tém diverzity, rovnoprávnosti a inklúzie. Vzdelávame o ich komplexnosti, dopadu na osobný či pracovný život, hľadáme paralely či ukazujeme prípadové štúdie. Veríme, že tak pomôžeme tieto témy uchopiť vo viac a viac firmách a spoločnosti ako takej.
Preto sme pripravili verejný kurz na platforme Seduo - Prekonaj seba samého či reláciu Inakosť a rešpekt na platforme RED BUTTON EDU.

web image