Mapping inklúzie a diverzity

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity vo vašej firme? Prípadne už nejaké aktivity robíte, len neviete či idete správnym smerom? Zároveň chcete zistiť, kde sú vaše najväčšie medzery a čo na druhej strane robíte dobre.
Radi vám pomôžeme naším I&D mappingom.

Cieľ Auditu

Komplexná I&D stratégia s dôrazom na zamestnaneckú skúsenosť

Strategicky zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti inklúzie & diverzity (I&D). Porovnáme vašu firmu v rámci I&D s inými firmami vo vašom sektore ale i cross-sektorálne na českom a slovenskom trhua v zahraničí. Ukážeme oblasti, v ktorých v rámci I&D môžete ako firma rásť. Dáme vám praktické typy ako začať pracovať s danými témami.

V rámci celého mappingu pracujeme s cyklom zamestnanca s dôrazom na zamestnaneckú skúsenosť, aby sme sa ujistili, že navrhované aktivity sú rozmiestnené cez celý cyklus zamestnanca rovnomerne.

Čo získate

Analýzu, plán a mnoho viac...

Ročný detailný plán
a 5-ročnú víziu

Pripravíme ročný plán ako pracovať strategicky s danými temámi ako i 5-ročnú víziu, ktorá vás bude viesť. Ročný plán obsahuje detailné aktivity a je rozdelený na mesiace.

Idey zjednotenia na internú a externú komunikáciu

Pripravíme pre vás 3 idey zjednotenia celej komunikácie a aktivít v rámci I&D, ktoré môžte pretkať internou i externou komunikáciou.

I&D culture moodboard & benchmark

Zachytí váš aktuálny stav a SWOT v I&D oblasti ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie. Pripravíme pre vás i I&D benchmark.


I&D mapping v troch krokoch

Externá analýza

Socio-demografické dáta a konkurencia

  • Zmapujeme priamu i nepriamu konkurenciu a ich aktivity v rámci I&D
  • Zmapujeme lokálnu i globálnu konkurenciu v rámci I&D a nezabudneme glokalizovať (globálne know-how uchopiť v lokálnom kontexte)
  • Pozrieme sa i na lokálne socio-demografické dáta, aby sme navrhli aktivity, ktoré reflektujú realitu trhu
INternÁ Analýza

Kvantitatívna a kvalitatívna

  • začneme focus groupou so zamestnancami a prejdeme s nimi súčasné vnímanie I&D vo firme = kvalitatívny výskum
  • pripravíme kvantitatívny výskum o I&D vo firme = dotazník medzi zamestnancami, prípadne môžeme čerpať z vašich súčasných prieskumov
  • zanalyzujeme procesy v rámci firmy s dôrazom na I&D od HR, marketing, internú komunikáciu, CSR až po compliance s dôrazom nacelý cyklus zamestnanca
Spracovanie dát a prípava výstupov

Ročný plán a 5-ročná vízia

  • nakoniec pripravíme detailný ročný plán s navrhnovanými aktivitami cez cyklus zamestnanca rozdelené na základe náročnosti implementácie a do kalendárneho roku
  • okrem plánu získate 5-ročnú víziu, ktorá vás bude viesť
  • nezabudneme i na 3 idey myšlienok zjednotenia pre internú a externú komunikáciu a networking plán ako plán postupne škálovať
Prípadová štúdia

Konkrétne skúsenosti za nami

Na I&D mappingu sme spolupracovali s viacerými firmami, ktoré sa rozhodli uchopiť tému I&D komplexne a strategicky.

“Na spolupráci s BE-ID Human sme najviac ocenili, že na D&I témy sa pozerajú komplexne, jednak cez celkový cyklus zamestnanca a povahu spoločnosti. Za relatívne krátky čas nám pomohli zhodnotiť už existujúce aktivity, preskúmali náš potenciál do budúcnosti a podelili sa s nami o množstvo svojho cenného know-how. Tešíme sa už na implementačnú fázu. :)”
Nataša Štefaňáková, Orange Slovensko

Celú case study Orange nájdete tu.

Chcete zistiť viac o I&D mappingu a ako pomôže priamo vám?

Áno, poďme si zavolať!