Diverzita & Inklúzia vo firmách
28/2/2020

Prečo otvárame tému diverzity a inklúzie?

Téma diverzity (rôznorodosti) a inklúzie na pracovisku je diskutovaná čoraz viac a v niektorých krajinách sa dokonca stala top prioritou pre spoločnosti. Firmy sa nereprezentujú len cez kariérne stránky, ale majú aj stránky o diverzite vo svojej firme (napr. Apple). V iných krajinách je táto téma ešte v začiatkoch. Podobne je na tom Česká republika a Slovensko, ktoré sú na začiatku dlhej cesty, ale pekne napredujú.

Čo všetko si pod témou diverzity a inklúzie predstaviť? Spadajú sem témy:

 • pomer žien vs. mužov, 
 • zamestnanci rôznych generácií,
 • zamestnanci rôznych národností či etnických skupín,
 • zamestnanci rôznych vierovyznaní a
 • inklúzia mamičiek po materskej dovolenke či možnosť otcovskej dovolenky atď.

Prečo sa firmy zaoberajú a pracujú s témou diverzity a inklúzie?

Diverzita už nie je len otázkou dodržiavania predpisov, kódexu alebo sociálnej spravodlivosti. Veľmi úzko súvisí s obchodnými výsledkami. Pre organizácie, ktoré zaostávajú za svojimi konkurentmi v diverzifikácií, je omnoho ťažšie prilákať špičkové talenty, preniknúť na nové trhy, inovovať a budovať dobrú povesť medzi zamestnancami, zákazníkmi a externými stranami. (zdroj)

Jednoducho povedané: najúspešnejšie spoločnosti vďaka diverzite môžu pochopiť potreby a reprezentovať všetkých zákazníkov.

Zdroj: HRExecutive

Ako diverzita a inklúzia pomáhajú firmám?

Rozhodli sme sa dať dokopy pár štatistík, aby ste si mohli vytvoriť predstavu o tom, ako diverzita nielen brandovo mení tváre firiem, ale súčasne pomáha dosahovať reálne výsledky.

 1. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa, pričom 50% súčasných zamestnancov chce, aby ich zamestnávateľ investoval viac do inklúzie na pracovisku. (zdroj)  
 2. Väčšina žien vníma, že nie sú začlenené do rozhodovania vo firme a necítia sa komfortne vyjadriť názor. Zároveň si myslia, že by i tak neuspeli. Len 40% žien považuje ich súčasný rozhodovací proces za dostačujúci. (zdroj
 3. 78% zamestnancov v rámci prieskumu uviedlo, že pracujú vo firme, kde chýba rôznorodosť. Nedostatok diverzity pritom v organizáciách bráni inováciám, nedovoľuje členom menšinových skupín byť uznaní za názory, či nespĺňa očakávania klientov. (zdroj)
 4. Vyššie zastúpenie žien na C-úrovni vedie k vyššej návratnosti akcionárov o 34%. Pohľad na zoznam spoločností z rebríčka Fortune 1000 ukazuje, aké dôležité sú ženy - výkonné riaditeľky, pre úspech spoločnosti: zatiaľ čo iba 5% spoločností riadia ženy, tieto organizácie prispievajú 7% z celkových výnosov zo zoznamu Fortune 1000. (zdroj)
 5. Podľa správy spoločnosti McKinsey, firmy v najvyššom štvrťroku pre rasovú / etnickú diverzitu majú o 35% vyššiu pravdepodobnosť, že prekonajú rovesníkov. Zatiaľ čo spoločnosti v tej istej kategórii pre rodovú diverzitu sa v správe zamerala na 366 spoločností v celej Amerike a Spojenom kráľovstve a zistila, že existuje silná korelácia medzi nadpriemernou diverzitou spoločnosti (rasovou / etnickou a rodovou) a nadpriemernými ziskami v porovnaní s podobnými organizáciami. (zdroj)
 6. Štúdie takisto poukazujú na to, že diverzne riadiace tímy majú o 33% vyššiu úspešnosť v prinášaní lepších ako priemerných ziskov, o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy, a o 19% vyššie príjmy z inovácií ako firmy s podpriemernou rozmanitosťou. Napríklad je dokázané, že v rámci inovácií, ľudia prispievajú do tímu jedinečnými nápadmi, keď sa cítia dostatočne pohodlne na to, aby mohli hovoriť a prezentovať aj protikladný názor. Psychologická bezpečnosť je teda podľa štúdií kľúčom k vytváraniu nápadov. (zdroj)

V rámci BE-DNA chceme iniciovať aktivity, ktoré pomôžu firmám zvýšiť diverzitu a zlepšiť inklúziu. Na úvod chceme zmapovať aktuálny trh, pozrieť sa na to, čo vo firmách funguje a čo nefunguje a následne pozdielať štatistiky z prostredia českých a slovenských firiem. 

Po prvýkrát bude prebiehať anonymný prieskum prebiehať ako v Českej republike, tak aj na Slovensku.

Pripravili sme si pre vás dotazník v oboch jazykových mutáciach a prikladáme aj anglickú verziu:

Dotazník v slovenskom jazyku

Dotazník v českom jazyku

English version

Ak máte záujem o výsledky prieskumu, zanechajte nám svoj email, radi ich  s vami nazdieľame. Zároveň sa môžte tešiť na ďaľšie pripravované blogy, webináre či podcasty na túto tému.

---------------------------------

Autor blogu - Zuzana Maderová