Diverzita & Inklúzia vo firmách
25/9/2020

PR: Efektívna cesta k rozmanitosti cez cyklus zamestnanca časť 1.

Originál článku nájdete v časopise MODERNÍ HR MANAGER číslo 5. ZÁŘí 2020.

------------------------------------

Autor blogu - Zuzana Zamborská