Diverzita & Inklúzia vo firmách
25/10/2020

Nevedomé predsudky - máme ich všetci?

Aký je rozdiel medzi vedomým a nevedomým predsudkom? Aké typy predsudkov poznáme a ako s nimi môžeme narábať? Aj to sa dočítate v tomto článku, ktorý je venovaný téme stereotypov a nevedomých predsudkov voči menšinovým skupinám.

Poďme si utriediť tieto pojmy.

V slovníkoch je pojem „predsudok“ definovaný ako tradovaný, neodôvodnene záporný postoj k spoločenským javom, ako sú napríklad rasové, národnostné, malomeštiacke predsudky. 

Podľa článku rtvs, častokrát preberáme predsudok z prostredia, v ktorom žijeme. Príklad: ak sa opýtame Slováka akí Slováci sú, najčastejšie dostaneme odpoveď, že Slováci sú veľmi pohostinní, pracovití a dobrosrdeční. O bratoch Čechoch je však častým predsudkom Slovákov, že Česi sú lakomí a vypočítaví. Sú tieto tvrdenia pravdivé? Samozrejme, že nie sú. Všetky podobné tvrdenia sú len generalizované pojmy od ľudí, ktorí s týmito skupinami nemajú veľké skúsenosti. 

Čo to znamená v praxi? Predsudky sú najčastejšie voči tým, ktorých najmenej poznáme a ktorí sú nám geograficky, či pocitovo najvzdialenejší a nemáme tak o ich myslení, správaní a spôsobe rozhodovaní veľa informácií. 


Čo sú to však nevedomé predsudky?

Podľa portálu Peoplegoal:

Nevedomé predsudky sú naučené stereotypy, či postoje, ktoré sú automatické, neúmyselné a často majú vplyv na naše správanie a rozhodovanie.  
Nie je tajomstvom, že takéto nevedomé predsudky môžu mať negatívny vplyv na naše rozhodovanie a správanie, a tým môžu viesť k nepresným vyvodeniam našich úsudkov a činom. 

David Disalvo v článku pre Forbes vysvetľuje pojem nevedomých predsudkov nasledovne. Ľudský mozog dokáže vedome spracovať 40 informácií za sekundu. Nevedome však dokážeme spracovať až 11 miliónov informácií za ten istý čas. Takéto nevedomé zmýšľanie nemusí byť pre človeka a spoločnosť vždy prospešné. Nevedomé predsudky sú v tzv. automatické procesy informácií, ktoré majú vplyv na naše správanie a rozhodovanie. Nehovoriac o tom, že ak je niečo automatické, nemusí to byť vždy presné. Preto je aj takéto zmýšľanie častokrát sprevádzané rôznymi chybami, ktoré si my ako ľudia nemáme možnosť ani uvedomiť.


Typy nevedomých predsudkov

Aké sú typy nevedomých predsudkov v pracovnom prostredí? Podľa portálu Peoplegoal poznáme týchto 10 typov a nižšie si vysvetlíme tie, ktoré sa v pracovných vzťahoch objavujú najčastejšie.

 1. Haló efekt
 2. Parohový efekt
 3. Potvrdzujúci predsudok
 4. Skreslený predsudok
 5. Prisudzovaná zaujatosť
 6. Rodové predsudky
 7. Kontrast predsudok
 8. Zakotvený predsudok
 9. Predsudky zhody
 10. Predsudky na základe mena


HALO EFEKT (HALO EFFECT)

Halo je z anglického slova svätožiara. V praxi halo efekt znamená, že máme vyššie sympatie s človekom, ktorý nám je niečím blízky, zdieľa s nami rovnaký názor, alebo máme voči nemu nejakú príjemnú skúsenosť. 

PAROHOVÝ EFEKT (HORNS EFFECT)

V jednoduchosti povedané, ide o opak halo efektu. Je to nevedomý predsudok voči danej osobe, ktorý je použitý neférovo a bez akejkoľvek relevancie. 

POTVRDZUJÚCI PREDSUDOK (CONFIRMATION BIAS)

Tento predsudok zahrňuje uprednostňovanie, alebo výber takých informácií, ktoré zapadajú do už nami vopred existujúcich presvedčení a názorov. Náborový pracovník si napríklad môže o niekom vytvoriť svoj názor a následne uňho hľadať také informácie, ktoré potvrdia jeho pôvodný pohľad na daného kandidáta.

RODOVÉ PREDSUDKY (GENDER BIAS)

Rodová zaujatosť je jedným z najrozšírenejších predsudkov v spoločnosti. Tento predsudok možno považovať za vedomý, aj nevedomý. Rodová zaujatosť je tendencia uprednostňovať jedno pohlavie pred druhým. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a rozdiel v miere prijímania do zamestnania v pomere ženy/muži sú dva najbežnejšie prípady zaujatosti voči pohlaviu. Viac o rodovej rovnosti a zapojenia oboch pohlaví v tíme píšeme v tomto blogu.

Ako s nevedomými predsudkami pracovať?

Podľa poradenskej spoločnosti Franklyn Covey, je dôležité v prvom rade pripustiť si dané predsudky a uvedomiť si, že ich máme. Až tak môžeme začať meniť svoje správanie a rozvíjať prosperujúcu firemnú kultúru a zvýšiť výkon v celej organizácii. Existujú na to tieto tri kroky: 

 1. UVEDOMENIE SI PREDSUDKOV: Uvedomte si predsudky, ktoré vládnu vo vašom osobnom živote, ale aj v práci. Rozpoznajte a zvážte ich dopad na rozhodovanie, ale aj výkonnosť celej organizácie.
 1. ROZVÍJANIE VZŤAHOV – Snažte sa ľudí okolo seba viac spoznať. Rozširujte svoje obzory a pokiaľ je to možné, veľa sa s ľuďmi rozprávajte. Dostane sa k vám tak viac informácií a budete sa môcť na základe toho lepšie rozhodovať. 
 1. ODVÁŽNOSŤ: Vezmite to do vlastných rúk a preskúmajte spôsoby, ako je možné vysporiadať sa s predsudkami u vás vo firme. Nebojte sa postaviť tým, ktorí obmedzujú určitú skupinu ľudí a ich pracovné výkony. 

Zvládnuť predsudky u seba a u iných určite nie je jednoduché a nepríde to zo dňa na deň. Je však pre firmu, ako aj pre spoločnosť dôležité, začať sa zaujímať o všetky skupiny ľudí, k čomu patrí aj boj proti predsudkom, ktorý je bohužiaľ u nás na Slovensku a v Česku ešte v začiatkoch.

V BE-ID Human prepájame predsudky so silnými stránkami a snažíme sa o to, aby ich ľudia vedeli postupne rozpoznávať a prekonávať. Pomáhame firmám s diverzitou, inklúziou a takisto školíme skupiny manažérov a jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú pre vytvorenie harmonického pracovného tímu v ich organizácii.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám na: hello@beidhuman.com. Budeme sa tešiť!

----------------------------------

Autor blogu - Miriam Koliščáková