Rodová Diverzita
24/7/2021

Na šálku kávy s Mirkou Uhnak z organizácie Mini Tech MBA

1. Predstavili by ste sa stručne a tiež vzdelávací program Mini Tech MBA?

Ahojte, volám sa Mirka Uhnak, som mama, manželka, podnikateľka. Mojou vášňou je vzdelávanie, ktorému sa naplno venujem v programe Mini Tech MBA. Už názov programu napovedá, že mojou druhou záľubou je objavovanie sveta informačných technológií. Cez naše vzdelávacie aktivity dávame svetu vedieť, že IT nie je iba pre mužov a rozhodne nie je iba o programovaní.

Program Mini Tech MBA vznikol, aby ukázal ženám pestrosť príležitostí v rámci IT. Do nášho programu prichádzajú študovať ženy, ktoré vnímajú, že väčšina zaujímavých profesií si už dnes vyžaduje, aby technológiám do určitej miery rozumeli a dokázali hovoriť “rečou IT-čkárov.”

Štúdium v našom programe trvá 4 mesiace, v rámci ktorých získajú komplexný prehľad o informačných technológiách, pokročilé digitálne zručnosti a rozšíria si sieť kontaktov o úspešné firmy a IT špecialistov. Na to, aby mohla každá účastníčka novozískané vedomosti naplno uplatniť aj vo svojej kariére, absolvuje v rámci programu aj osobnostný a kariérny koučing.

2. Kedy a ako vznikla myšlienka vášho vzdelávacieho programu? Čo vás viedlo k tomu, že ste založili Mini Tech MBA?

Prvá myšlienka programu sa začala formovať v roku 2017. Mojou osobnou motiváciou bolo podobný program absolvovať. Hľadala som spôsob, ako sa naučiť viac o IT bez toho, aby som sa musela vrátiť na ďalších 5 rokov na univerzitu. Nechcela som byť programátorka, skôr som chcela viesť plnohodnotnú debatu s IT-čkármi, byť samostatnejšia a poznať trendy.

Dobrou správou bolo, že som rozhodne nebola sama. Záujem žien o IT v tom čase začínal rásť a zvyšoval sa aj dopyt po technicky zdatných kandidátoch na strane firiem. Okrem kvalitných programátorov sa zaujímali aj o šikovných projektových manažérov, testerov, dátových analytikov, UX dizajnérov a pod. Čoraz väčší dôraz sa navyše začal klásť na to, aby aj netechnickí ľudia na manažérskych pozíciách rozumeli svojim technickým kolegom a naopak.

Do programu postupne prichádzali ženy, ktoré mali dovtedy pred IT rešpekt a necítili sa v tejto oblasti úplne doma. Väčšina z nich nebola k IT vedená alebo si na IT netrúfali, a tak si pre svoje pôsobenie vybrali iné oblasti. Prichádzali aj také ženy, ktoré rozmach technológií zastihol až v práci, a tak sa museli učiť za pochodu. Dnes je program pre úplne každú ženu, ktorá sa chce o IT učiť a byť vďaka tomu v práci spokojnejšia.


3. Akým konkrétnym aktivitám sa venujete? Aká je vaša dlhodobá vízia?

Našou nosnou aktivitou je vzdelávací program Mini Tech MBA, ktorý otvárame dvakrát ročne. V programe sa veľa učíme a trénujeme, no nezabúdame ani na zážitky a vzájomnú podporu. Popri klasických lekciách a workshopoch navštevujeme IT firmy, konferencie a pozývame si spíkrov, aby sme sa v úzkom kruhu mohli pýtať na otázky, ktoré nás najviac zaujímajú. Takto si ku každej technickej téme pridáme inšpiráciu od predstaviteľov firiem ako napr. Exponea (Bloomreach), Eset, Google, WebSupport, Slido či Pixel Federation.

Momentálne pracujeme na tom, aby bol program Mini Tech MBA tým najkvalitnejším vzdelaním, ktoré môžu ženy v období aktívneho života získať. Dlhodobá vízia smeruje ku tomu, aby sa program dostal k čo najväčšiemu počtu žien na Slovensku. Našou ambíciou je zapojiť do programu 10 000 žien v najbližších 5-tich rokoch.

Tým, že naše aktivity si získavajú čoraz viac priazne aj u širokej verejnosti, rozhodli sme sa časť z nich úplne otvoriť. Organizujeme verejné diskusné eventy a nahrávame podcasty. Všetky sú časovo nenáročné a úplne zdarma. Zvykneme na ne pozývať ženské spíkerky, aby sme spoznali ich príbeh a naučili sa niečo z ich oblasti. Aj to je skvelý spôsob ako poukázať na rolu žien v IT a tak isto úlohu technológií aj v takých v oblastiach ako je psychológia, právo, biológia a pod.


4. Situácia rodovej rovnosti v IT sa u nás zlepšuje, no ešte stále je toho veľa pred nami. Je táto situácia rovnaká v zahraničí? V čom sa môžeme inšpirovať zo zahraničia?

Rodovú diverzitu v IT rozhodne nerieši iba Slovensko, veľa práce majú pred sebou zrejme aj všetky zahraničné krajiny. Skúsenosť zo zahraničia ma prekvapila najmä v tom, ako veľmi sa miestne firmy usilujú o pritiahnutie ženského talentu. Spolupracujú so školami a vzdelávacími inštitúciami, podporujú konferencie pre ženy v tech. Na zahraničných eventoch sa firmy priam predbiehali v tom, aký dojem zanechajú na ženské publikujem. Zo zvedavosti som si prešla niekoľkými nábormi a pôsobili na mňa veľmi profesionálne. Náskok vnímam aj v kvalite štandardného vzdelávacieho systému a v počte vzorov, od ktorých sa už mladé dievčatá môžu inšpirovať. Osobne by som privítala ak by sme u nás dokázali odsunúť predsudky o tom komu to s technológiami ide a komu nie. Ženy by som rada povzbudila, aby boli viac zvedavé a nabrali odvahu vykročiť aj za hranice svojej komfortnej zóny. Práve tam sa zvyknú skrývať tie najhodnotnejšie skúsenosti.


5. S ktorými najťažšími bariérami sa na Slovensku stretávajú ženy počas začleňovania sa do IT sektoru?

Našu rolu vidím najmä v tom, aby ženy nevnímali bariéru na svojej strane. Aby sa cítili dostatočne kompetentné a sebaisté pri vykonávaní svojej práce. Alebo aby si trúfli na zmenu kariéry smerom bližšie k IT ak po nej túžia. Odbúranie všetkých ostatných bariér je potom už len otázkou času. Vedomosti a zručnosti sa dajú dopĺňať aj postupne, navyše existujú aj juniornejšie roly, cez ktoré sa dá časom vypracovať.


6. Prečo je podľa vás IT stále doménou mužov?

Zastávam názor, že svet informačných technológií je pre všetkých, ktorí chcú byť jeho súčasťou. Z rôznych dôvodov, psychologických či socioekonomických, v ňom ešte dnes nenájdeme toľko žien ako mužov. Príčinou môže byť prístup k výchove dievčat, vzdelávaniu alebo aj naše preferencie. Zo skúsenosti nevnímam žiaden rozdiel medzi tým, ako IT vedomosti prijímajú muži a ženy. Odlišnosť vidno skôr v tom, ako ženy vnímajú svoju vlastnú hodnotu a ako dobre poznajú možnosti, ktoré IT svet ponúka.


7. V IT sektore pomáhate ženám aj s poskytnutím kariérneho poradenstva. Je pre nich náročné nájsť si v IT prácu?

Náročné to môže byť vo fáze, keď ženy ešte nevedia čo pre svoju kariéru chcú. Navyše si často myslia, že to už dávno mali vedieť. Vtedy veľmi pomôže pocit bezpečného prostredia, v ktorom túto tému môžu otvoriť. Najviac sa dokážu posunúť vďaka kariérnemu a osobnostnému koučingu, ktorý u nás pokrýva skúsená koučka Federika Plesník. Vďaka koučingu dokážu porozumieť svojej osobnosti a postaviť sa za svoje silné stránky. Následne si vedia zadefinovať svoju ideálnu prácu, kariérne kotvy aj výšku platu. Akonáhle sa dostaneme cez “čo teda pre seba chcem a ako sa ku tomu dostanem”, nájsť prácu nie je problém. Zvykneme absolventky prepájať aj na otvorené pozície v našich partnerských firmách. Toto je jedna z vecí, ktorá ma v poslednej dobe veľmi teší - hľadať ten správny “fit” pre naše absolventky a firmy z networku.


8. Čo môžu podľa vášho názoru firmy urobiť, aby povzbudili viac žien k výberu kariéry v IT sektore a vyrovnali tak rodovú nerovnováhu v tejto oblasti?

Stále vidím na prvom mieste vôľu a odvahu žien vybrať si kariéru v IT. Aj pre samotné ženy je dôležité vedieť, že boli na pozíciu prijaté vďaka svojim kvalitám. Absolventky nášho programu spájajú okrem iného najmä tieto dve charakteristiky: “growth mindset” a presvedčenie, že svoj kariérny úspech majú vo vlastných rukách. Z môjho pohľadu je preto odporúčanie pre firmy úplne jednoduché: byť blízko ku zdroju takéhoto talentu. Ak má firma priestor vytvoriť si s technicky zdatnými ženami vzťah, je veľká pravdepodobnosť, že si ju vyberú pre svoje ďalšie pôsobenie.


9. Kde vedia firmy s inklúziou žien do IT oblasti začať, ak na to prípadne aj nemajú rozpočet?

Začínala by som pri otázke, či má firma skutočný záujem riešiť otázku inklúzie žien do IT. Ak sa jedná iba o trendovosť alebo marketingový ťah, nemusí to mať želané výsledky. Iste sa tejto téme dá venovať aj s menším rozpočtom. Aj medzi našimi partnerskými firmami nájdete také, ktoré nás podporujú po obsahovej alebo materiálnej stránke. Ponúknu svoj čas, expertízu, priestory a ak nám obom spolupráca dáva zmysel, posunieme sa ďalej.


10. Máte nejaké odporúčanie na zaujímavú/-ý knihu/podcast/blog/Instagram profil/ influencera/myšlienku, čokoľvek, čo môže byť inšpiratívne pre dievčatá a ženy so záujmom o IT?

Každý deň je priestor naučiť sa niečo nové o IT. Ak sa necítite na pravidelné intenzívnejšie vzdelávanie, skúste aspoň zbežne sledovať čo sa vo svete technológií deje. Pomôže napr. odoberanie noviniek od Launch ticker, cez ktoré viete za 10 min denne nasať dôležité tech aktuality. Ak si nájdete aspoň jednu hodinu mesačne, započúvať sa môžete aj do našich podcastov. Rozprávame sa v nich s inšpiratívnymi ženami z IT sveta o tom, aký bol ich kariérny príbeh a čomu sa v práci venujú. V rozhovoroch sa snažíme rozprávať o IT ľudskou a zrozumiteľnou rečou, takže podcasty sú naozaj vhodné aj pre úplného začiatočníka. Všetky naše podcasty nájdete na https://minitechmba.org/podcasty.


11. Vy sami sa snažíte a vidíte zmeny v tom, že viac a viac dievčat a žien má záujem o IT sektor. Ako to bude podľa vás v budúcnosti? Myslíte, že nastane rovnováha medzi mužmi a ženami v IT?

Zmysel vidím v každodennej práci a v dopade, ktorý dokážeme zanechať v živote každej jednej absolventky nášho programu. Nechám na budúcnosť, aby ma príjemne prekvapila :)

Ďakujeme Mirke krásne za inšpiratívny rozhovor a veľmi držíme palce s ďaľšími aktivitami ako i pri búraní predsudkov a stereotypov v rámci rodovej diverzity a inklúzie.

Ďakujeme Mirke krásne za inšpiratívny rozhovor a veľmi držíme palce s ďaľšími aktivitami ako i pri búraní predsudkov a stereotypov v rámci rodovej diverzity a inklúzie.