Rodová Diverzita
9/3/2021

Materstvo a práca = výzva, nie prekážka


V BE-ID human sme zorganizovali online panelovú diskusiu na tému rodovej diverzity a materstva. Svoje skúsenosti nám zdelili zaujímavé hostky:

Prvou spíkerkou bola Mária Mrázková z Google, konkrétne iniciatívy Grow with Google, ktorá je zároveň na materskej dovolenke. Mária rozbehla projekt Kamkáčik, ktorý sa venuje deťom a rozvoju ich sociálnych kompetencií.

Druhou účastníčkou bola Lucia Rabatinová z Curaprox, ktorá má ani nie dvojročné dieťa. Popri tom robí na skrátený štvorhodinový úväzok. Vo firme sa venujú téme podpora rodičov na materskej dovolenke už tri až štyri roky.

Treťou hosťkou bola Kateřina Gábová zo Slido, ktorá je matkou dvoch osvojených detí v puberte. U predchádzajúceho zamestnávateľa Kiwi.com naštartovala program na zlaďovanie rodinného a pracovného života. Znamená to, aby zamestnanec na rodičovskej dovolenke ostal v kontakte s firmou a mal možnosť si povedať, kedy sa chce vrátiť.

Štvrtou diskutujúcou bola Patrícia Hirschnerová z projektu Pracujúce mamy, ktorá má dve deti, jeden a pol ročné a mesačné. V projekte Pracujúce mamy pomáhajú firmám pochopiť, ako lepšie pracovať s matkami a vzdelávajú ženy počas kariérnej pauzy, materskej dovolenky, ako využiť čas na materskej z pracovného hľadiska.

Diskusiu viedla Zuzana Zamborská, spoluzakladateľka iniciatívy BE-ID human, ktorá firmám pomáha otvárať tému inklúzie a diverzity z rôzneho uhlu pohľadu, napríklad vekovej, zdravotne znevýhodnených, či etnickej. Zároveň robia osvetu o dôležitosti tematiky aj prostredníctvom dialógov s firmami.

Opýtali sme sa ich, aká bola ich cesta skĺbenia materstva a práce a či by robili niečo inak.

Mária povedala, že už počas tehotenstva vedela, že sa po materskej bude chcieť vrátiť do práce. „Svoju prácu milujem a hlavne kolektív ľudí, ktorí ma posúvajú vpred. Zmenila by iba obavy, že sa bude musieť zaviazať na dlhšiu dobu.

Mala som pocit, že keď poviem, že sa vrátim, budem sa musieť vrátiť na sto percent a už nebude cesta späť. Každé bábätko je úplne iné a nevedela som, čo budem čakať. Chcela by som so zamestnávateľom a s kolegami nastaviť očakávania tak, aby to nebola hrozba, aby sme sa nebáli.“

Mária sa ozvala zamestnávateľovi, keď sa cítila pripravená. Bolo to už mesiac po pôrode, keď si začala čítať e-maily. „Čo by som už nerobila je stres, ktorý som si spôsobovala sama. Mala som stres, že nič nestihnem… Čas, keď som sa trápila, som mohla využiť lepšie. Teraz už mám plán… Od začiatku by som si lepšie pripravila celý týždeň.“

Podľa Patrície byť matkou znamená tiež inšpirovať a ukazovať. Na základe takzvaného 7 habits, čo je pohľad na život a priority, si definovala rolu, kým je ako mama a kým je ako pracovníčka. Naplánovala si čas, kedy pracuje a kedy sa venuje deťom. “Funguje to zatiaľ veľmi dobre. Som na seba ale až príliš tvrdá.” Jej prioritou je ale byť matkou.

V Luciinom rozhodovacom procese zohral podstatnú rolu manžel. “Varí už takmer dva roky a ja sa venujem príkrmom. Upratovanie sme prenechali externej firme. Veľmi dôležití sú aj ústretoví kolegovia. “Veľakrát som chodila do práce so sedem-osem mesačným dieťaťom. Na poradách sa niekedy rozplakala.” Dôležité je aj nastaviť si dobré podmienky s firmou, správny úväzok a vedieť sa odhadnúť.

Mám veľmi hrubú čiaru medzi časom, kedy som v práci a kedy som doma. Moja dcéra ma nevidí pri počítači a ja niesom nervózna, lebo chodím pracovať do kancelárie.” 

Častokrát s materstvom súvisí aj rodová diskriminácia. Opýtali sme sa preto hostiek, či sa s ňou už stretli.

Katarína často pracovala v mužskom kolektíve. “Na porade sa stávalo, že keď prišlo k zápisu z porady, všetci sa pozreli na mňa, pretože som bola jediná žena v miestnosti. To isté sa stalo, keď sa pokazil kávovar, na recepciu som mala napísať ja. Stalo sa aj, že hiring manager si spočítal roky zo životopisu a povedal, že s tou môžu počítať maximálne rok.” 

Lucia si všimla, že keď jej manžel odišiel na otcovskú dovolenku, robili si o neho starosti, ale keď išla na materskú dovolenku ona, brali to ako samozrejmosť.

Mária sa stretla skôr s vekovou diskrimináciou.

Zuzane sa stalo, že ju na zástupca jednej inštitúcie na obchodnom stretnutí považoval za sekretárku, pričom viedla vo firme sales.

Ako firmy podporujú rodičov

Zamestnávatelia môžu podporiť matky a otcov na rodičovskej dovolenke. V spoločnostiach môžu fungovať rôzne metódy.

Napríklad v Google sú nadštandardné benefity. Mária hovorí, že “veľa vecí nieje iba o peniazoch, ale o chcení leadershipu a nastavení firmy. Flexibilita je to prvé, čo by mohol zamestnávateľ poskytnúť. Nie v každom odbore sa to však dá. Dôležitá je aj podpora kolegov a nastavenie vnútornej komunikácie, ako sa manažér rozpráva so zamestnancami a že ich považuje za seberovných, pretože v tom udáva trend. Je to významné pre firemnú kultúru. S kolegami predsa trávime veľa času, niekedy viac než s rodinou. Je dôležité, aby sme sa s nimi cítili dobre, nech sa každý cíti vítaný a pochopený.

Katarína hovorí, že firma môže podporiť rodičov a nezatvárať dvere, neoddeľovať životy. Odchod na rodičovskú nemusí byť odchod z práce. Firma má umožniť zamestnancovi sústrediť sa na to, čo je aktuálne pre neho priorita a zároveň byť vzájomne v kontakte. “Zamestnanec na rodičovskej by mal vedieť, aké má možnosti. Keď sa bude chcieť vrátiť, môže. Sú to jednotlivé, malé aktivity, alebo celý program, ktorý môže byť veľmi veľký, naddimenzovaný. Je to finančne omnoho menej nákladné, než aby mu takto úplne odišlo niekoľko zamestnancov.“ Prišli by o peniaze, ktoré investovali a o know-how. 

Je dobré sa na to pozrieť z pohľadu rozvoja, investície a životného cyklu zamestnanca. “Hľadanie nového zamestnanca je ešte väčší náklad, radšej investujme do lojality,” dodáva Mária. Počas rodičovskej dovolenky sa rodič naučí mnohé soft skills, ktoré si môže pridať do životopisu. 

Lucia hovorí

zapájame kolegov, aby vymýšľali spôsoby, ako nám môžu pomôcť kolegyne na materskej dovolenke, ktoré mali pozíciu, čo sa nedá robiť z domu. Vďaka tomu sa môžu rozvíjať v iných oblastiach. Máme takto outsourceovaný customer service, sales reporty pre obchodného manažéra, jednorazové projekty, väčšie zadania bez striktného či špecifického deadlineu a inú exekutívu.” Kľúčová je dôvera.

Patrícia eviduje, že v zahraničí používajú koncept retunrship, ktorý je na Slovensku zatiaľ veľmi málo známy z hľadiska profesionálnej stáže po kariérnej pauze. Je dobré tiež zdôrazňovať jasnosť očakávaní, napríklad sa firma vyjadrí, že garantuje miesto pol roka a naopak rodič na rodičovskej komunikuje svoje obavy.

Zamestnanec má z rodičovskej dovolenky obavy

Pre matky na materskej dovolenke existujú rôzne “strašiaky” z materskej dovolenky. Podľa Kataríny je jednou z obáv strata kvalifikácie. “Matky by si po materskej nemali hľadať supportné, administratívne pozície na čiastočné úväzky.” Ďalší problém je tlak okolia, matky sa boja, čo na to povedia blízki. Mali by však mať odvahu vydobiť si priestor.

Patrícia si položila otázku, či bude dosť dobrá mama, keď bude od dieťaťa odbiehať. Na druhej strane, v profesionálnej oblasti pocit ušlého vlaku nieje na mieste, pretože nikto nikdy nebude vedieť všetko.

Mária “bála som, sa, či mi neujdú pekné momenty s dieťaťom. Mám preto bloky po hodinu a pol, kedy pracujem a kedy sa venujem dieťaťu. O to viac si užívam čas s dieťaťom a tie momenty sú pre mňa cennejšie.”

Kedy sa má žena vrátiť do práce

Pohľady na to, kedy má žena po pôrode začať opäť pracovať sa líšia. Otázkou je, či sa to vôbec dá definovať. Zuzana poznamenáva, že napríklad v USA je extrém necelé šestonedelie. U nás sú to až tri roky.

Podľa Lucie prieskumy Pracujúcich žien hovoria za všetko. Zistili, že sedemdesiatosem percent žien plánuje návrat z materskej dovolenky do troch rokov a dvadsaťtri percent žien do jedného roka.

Okolnosti sú to, čo dovedie ženu k rozhodnutiu, aby sa do práce vrátila.

V mojom okolí sú to väčšinou matky detí vo veku jeden a pol až dva roky, ktoré by chceli pracovať, aby neboli v dennom kolotoči, ale ich firma to neumožní.

Podľa Patrície by mali firmy vyhovieť aj v prípadoch, kedy ženy boli na materskej napríklad šesť až osem rokov.

Mária hovorí, že ak žena nemá možnosť vrátiť sa do práce, začnú podnikať online, čo je oveľa náročnejšie. Odporúča pozerať sa na prácu po materskej racionálne, nie emocionálne.

Na rodičovskú chodia aj otcovia

Na rodičovskú dovolenku môže ísť aj otec. Čím firma podporuje mužov viac, aby išli na otcovskú dovolenku, tým viac uvoľní ženám možnosť, aby sa vrátili do svojho kariérneho života.

Katarína spomenula prípad jedného otca, ktorý išiel na otcovskú dovolenku, ale predtým si neuvedomil, aká skúsenosť to bude. Jeho okolie malo predsudky, ale on sa snažil dokázať, že na to má. “Z pohľadu firmy by malo byť jedno, či na rodičovskú odchádza muž, alebo žena.” Firmy by mali brať ohľad na otcov, ktorí na otcovskej síce niesú, ale taktiež zažívajú životnú zmenu. 

Lucia hovorí “poznám mnoho mužov, ktorí na otcovskej skutočne boli a veľmi si to užili.

Otec je plnohodnotným rodičom. Mária dodáva, že “to, čo bolo v minulosti bežné a zaužívané, nemusí znamenať, že to bolo správne.”

Štátny systém rodičovskej dovolenky nevyhovuje

Katarína upozorňuje:

“Štátny systém v Česku a na Slovensku sa neprispôsobuje rodičovi, ktorý sa chce vrátiť z rodičovskej dovolenky skôr, než za tri roky. Pritom to môže byť podpora firiem, ale aj rodičov. Z hľadiska štátu to môžu byť daňové úľavy, napríklad pri flexibilnom, zníženom úväzku na rodičovskej dovolenke. Štát by mohol rodičovi poskytnúť príspevok, ktorý využije na opatrovanie.

Patrícia udáva za príklad štátny systém Rakúska. “V Rakúsku veľmi dobre funguje pracovný úväzok, kde napríklad ženy na materskej môžu začať z osem percentného úväzku a postupne sa vracajú na vyšší. Tento úväzok však nemá negatívny vplyv na príspevok od štátu.” 

Ďalšou možnosťou je zdieľanie pracovného miesta (job sharing), ktoré je na Slovensku legislatívne možné, ale firmy to nepoužívajú. Ide o typ pracovnej zmluvy, kde si dvaja ľudia delia jedno pracovné miesto a manažujú si to sami.

Ušetrí to financie na talent management.

Lucia dáva ďalšiu inšpiráciu zo zahraničia, ktorou je Švajčiarsko. “Švajčiarsko umožňuje ľuďom pracovať aj na pätiny, tri pätiny, či dve tretiny.

Ďakujeme krásne ešte raz naším hosťkiam za skvelú diskusiu. Ak by ste si chceli celú diskusiu pozrieť nájdete ju na našom YouTube.

----------------------------------

Autor blogu - Anna Kopčanová