Rodová Diverzita
23/8/2020

Dôležitý miľník pre rovnoprávnosť žien

August v roku 1920 bol pre rovnoprávnosť žien v USA kľúčový. Po storočí boja za volebné práva žien bolo 26. augusta 1920 vo Washingtone podpísané vyhlásenie zakazujúce diskrimináciu pri voľbách na základe pohlavia – ide o 19. dodatok k Ústave USA.

V tento deň malo svoje občianstvo v Spojených štátoch amerických viac ako 26 miliónov žien. Získali tak prostriedok na posilnenie svojho postavenia, postavenia svojich rodín a tiež ich komunít. Obsah 19. dodatku bol kľúčový pre presadzovanie reprodukčných práv žien. Nesie so sebou aj novovzniknutú volebnú populáciu, ktorá začala presadzovať legalizovanie antikoncepcie a potratov. V dôsledku zvýšenej dostupnosti plánovaného rodičovstva zažili ženy aj hospodársky pokrok. Viac a viac žien malo možnosť zapísať sa do vysokoškolského vzdelávania a nastúpiť do rôznych povolaní. (zdroj)

Napriek tomu, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týkal všetkých žien bez ohľadu na rasu, afroamerické ženy pokračovali vo svojom boji za volebné právo. Chceli totiž, aby zákon ukotvoval ako pohlavie tak aj rasový pôvod, čo by napomohlo platnosti zákona nielen na papieri, ale aj v praxi. Volebné právo pre afro-američanov malo ochraňovať ich občianstvo a podporovať rasovú rovnosť v spoločnosti. Ich snaha sa napokon naplno pretavila do reality až po prijatí zákona o hlasovacích právach v roku 1965. (zdroj)

Pred prijatím 19. dodatku z roku 1920 zákon zakazoval ženám vlastniť a dediť majetok, podpisovať zmluvy, vypovedať a hlasovať vo voľbách. Pracovné príležitosti pre ženy, ktoré museli pracovať mimo domu boli obmedzené na odvetvie služieb a mzdy boli podhodnotené. Ženy boli vedené k manželstvu ako k spôsobu zabezpečenia ekonomickej stability. Narodenie dieťaťa bolo považované za povinnosť manželskej zmluvy. (zdroj)

Prijatie 19. Dodatku k Ústave USA bolo vyvrcholením masívneho, pokojného hnutia za občianske práva žien, ktoré malo svoje formálne začiatky v roku 1848 na prvom svetovom dohovore o právach žien v Seneca Falls v New Yorku. (zdroj)

Týmto blogom sme siahli viac do minulosti – nie až tak dávnej.

Ako sme však na tom dnes a ako asi bude vyzerať budúcnosť pre rovnosť pohlaví? 


Pozrite si najbližšiu panelovú diskiu, ktorú sme pripravili v spolupráci s Lean In Czech. Pozvanie prijali predstavitelia firiem CompuGroup Medical CR&SR a Enehano Solutions ako i predstavitelia organizácií podporujúcich rodovú rovnosť AjTyvIT a Femme Palette.

Práve na Deň rovnoprávnosti žien v USA – 26. augusta si s nami môžete dať rannú kávu o 9:30, pri ktorej budeme online diskutovať o tom, čo aktuálne firmy alebo organizácie robia smerom k rovnoprávnosti pohlaví, čo musíme v spoločnosti ako takej zmeniť – nie iba vo firemnom prostredí a ako bude asi vyzerať budúcnosť pre ženy?

Diskusiu moderuje Tereza Macháčková (Lean In) & BE-ID human. Zaregistrujte sa tu a dajte si rannú kávu pri zaujímavej diskusie s odborníkmi.

Tešíme sa na vás!

------------------------------------

Autor blogu - Martina Zvolenská