Diverzita & Inklúzia vo firmách
1/10/2021

Diverzita v zamestnaní: Toto je top 20 štatistík, ktoré musíte poznať!

Počuli ste niekedy už o pojmoch, akými sú diverzita a inklúzia? Vo všeobecnosti ich môžeme chápať ako rozmanitosť a začlenenie, resp. skupinu ľudí a jednotlivcov, ktorí sa navzájom poznajú, spolupracujú ale každý má svoje vlastné zručnosti, ktoré ho zvýhodňujú. Firmy, kde sa v tímoch nachádza rozmanitosť zamestnancov a následne aj snaha o začlenenie diverzných skupín sa podľa štatistík preukazujú v rámci pracoviska ako bezpečnejšie, šťastnejšie a produktívnejšie, uvádza Built.  
Téma diverzity a inklúzie v zamestnaní môže prirodzene zaujímať čoraz väčšie množstvo ľudí a to najmä z dôvodu, že sa ich postupne začne dotýkať nielen v pracovnom prostredí. Pozrite sa na niekoľko zaujímavých štatistík.

TOP 20 štatistík z prostredia diverzity a inklúzie v zamestnaní

Portál Built uviedol ohľadom témy diverzity a inklúzie až 80 zaujímavých štatistík. 

Pozrite sa na krátke zhrnutie a nami vybraných top 20 štatistík: 

1. Firmy s diverzným/rôznorodým zastúpením zamestnancov pozorovali významný nárast cash flow, nie len celkovo, ale aj v prepočte na individuálnych pracovníkov.

2. Ďalej sa preukázalo, že riadiace tímy, v ktorých sa nachádzali rodovo rozmanité skupiny, majú o 21 % väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyššiu ziskovosť ako ich konkurencia.

3. Firmy, v ktorých sa nachádza prostredie s výrazne vyššou rasovou a etnickou rozmanitosťou, sú v porovnaní s ich konkurentmi oveľa efektívnejšie.

4. Rodová rozmanitosť je kľúčovým faktorom pri zvyšovaní pracovnej výkonnosti. Tieto firmy majú o 15 % vyššiu šancu byť výkonnejšie.

5. Diverzné tímy majú výrazne lepšiu pozíciu, konkrétne o 70 % vyššiu šancu, aby boli úspešné na nových trhoch. To predstavuje potenciál pre zacielenie na ďalšie trhy, čo môže byť ďalší prínos.

6. V porovnaní s rozhodovacími prostriedkami sa diverzné tímy v 87 % prípadov rozhodujú s kvalitnejšími výsledkami.

7.  Inkluzívne spoločnosti majú o 120% vyššiu pravdepodobnosť, že naplnia svoje finančné ciele. Začlenenie ľudí v práci a schopnosť lepšie spolupracovať vytvára ideálne prostredie pre naplnenie očakávaných finančných výsledkov.

8. Firmy podporujúce inkluzívne pracovné prostredie zvyšujú angažovanosť mileniálov. Až 83 % z nich sa aktívne zapája do pracovných procesov.

9. Je zrejmé, že na celom svete je priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov až 17 %.

10. Žien sa na pracovnom trhu v posledných rokov nachádza pod 50 %. Pre porovnanie, v roku 2010 sa na pracovnom trhu nachádzali nad úrovňou 80 %.

11.  45 % zamestnancov verí, že manažéri majú viac príležitostí na zlepšenie rozmanitosti. Z dôvodu, že práve oni mentorujú zamestnancov.

12. Čoraz viac žien má vysokoškolské vzdelanie, čo z nich robí kvalifikovanejšie kandidátky na trhu práce v porovnaní s ich kolegami, ktorí titul nemajú. 

13. Od roku 2014 došlo k 32 % nárastu vedúcich pracovníkov, ktorí vo svojich spoločnostiach uprednostňujú rozmanitosť a začlenenie.

14. Ukázalo sa, že viac ako 1/3 respondentov štúdie uviedla, že mužské vedenie považuje za vhodnejšie pri hodnotení rizika. 

15. V rámci pracovnej pozície mužov je o 30 % väčšia pravdepodobnosť, že ich zo svojej súčasnej pozície povýšia.

16. V roku 1980 menšiny predstavovali v produktívnom veku 18 % pracovnej sily. Predpokladalo sa, že do minulého roku, budú menšiny v produktívnom veku tvoriť viac ako 1/3 pracovnej sily.

17. 10 % nárast rasovej a etnickej rozmanitosti v seniorských tímoch vedie k nárastu zisku.

18.  86 % žien hľadá zamestnávateľov podporujúcich rozmanitosť a inklúziu. Okrem toho, 74 % mužov hľadá zamestnávateľov so zavedenými stratégiami rozmanitosti a začlenenia.

19. Viac ako polovica, resp. 57 % zamestnancov tvrdí, že si myslí, že ich firmy by mali zlepšiť rozmanitosť interných pracovných síl. 

20. V štúdií sa preukázalo, že 39 % opýtaných verí, že rozmanitosť a inklúzia zohrávajú významnú konkurenčnú výhodu oproti ich konkurencii.

Z uvedených štatistík je zrejmé, že diverzita a inklúzia pomáhajú firmám byť lepšími v porovnaní s konkurenciou. Rovnako i samotní zamestnanci a uchádzači o prácu ich vítajú s otvorenou náručou.

-------------------------------------

Autor blogu - Žaneta Kováčiková