Diverzita & Inklúzia vo firmách
15/6/2020

Diverzita & Inklúzia – Iba pre korporácie či i menšie firmy?

Častokrát počujeme, že témy diverzity a inklúzie majú privilégium riešiť len veľké firmy, pretože menšie na to nemajú čas, prostriedky alebo nevedia, kde začať. Tu si treba položiť otázku:
Ak sa danými témami firma nebude zaoberať od začiatku prvého dňa, bude potom schopná stať sa firmou, pre ktorú sú tieto hodnoty základom, keď vyrastie? 

Rozmanitosť okrem iného vo firme podporuje vznik inovatívnych nápadov. Môže byť povzbudením pre všetkých, že byť profesionálne akceptovaní a oceňovaní sa dá dosiahnuť bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie alebo vnímané postavenie v spoločnosti. Je zrejmé, že rozmanitá a inkluzívna firma má obrovské a viditeľné výhody. Môže byť však takáto firma pre majiteľa malej firmy realistický cieľ?

Sme presvedčení, že pre menšie lokálne firmy je rovnako dôležité premýšľať o rozmanitosti tak isto ako veľké nadnárodné firmy. I menšia firma môže využívať rovnaké výhody ako veľké spoločnosti za predpokladu, že strategicky uchopíte diverzitu a inklúziu u Vás vo firme a budete hoci i malými krôčikmi napredovať. 

Je zrejmé, že pre lokálnu menšiu firmu budú v rámci inklúzie a diverzity dôležité iné témy a zameria sa napr. skôr na rozdielnosť zamestnancov z rôznych regiónov, ako rôznych krajín. Na druhú stranu niektoré témy sú rovnaké bez ohľadu na veľkosť firmy - diverzita veku, pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Ako má menšia firma začať?

Ako som už uviedla na začiatku, menšia rastúca firma vie jednoduchšie začať a pracovať na stratégií diverzity a inklúzie. Doporučujeme postupovať nasledovne:

  1. Zistiť aktuálny stav firmy v daných témach cez I&D benchmarking, vďaka ktorému uvidíte Vaše porovnanie voči situácií na trhu.
  2. Zistiť aktuálny stav firmy v daných témach cez I&D mapping, vďaka ktorému zmeráte a zistíte ako v rámci daných tém stojíte ako firma.
  3. Vďaka bodom 1.+2. máte interný a externý reality check a viete si stanoviť zmysluplné ciele. Doporučujeme zamerať sa na 2 max 3 oblasti v rámci I&D a postupne pridávať ďalšie. Hmatateľné ciele považujeme za veľmi dôležité obzvlášť, keď ide o témy, ktoré môžu byť označované za nehmatateľné a abstraktné.
  4. Po stanovení cieľov je potrebné vybrať vhodné aktivity na podporu I&D naprieč celým cyklom zamestnanca od pracovného inzerátu, cez kariérne stránky, onboarding a mentoring program až po exit pohovor. 
  5. Nezabudnite zdieľať ciele ako i pravidelné výsledky aktivít I&D formou reportov či prezentácií. Tiež je dôležité zapojiť nielen HR oddelenie či manažment firmy ale všetkých zamestnancov, pretože I&D začína u každého jedného z nás. 

Všetky body v rámci nakopnutia I&D stratégie sú zahrnuté v našom komplexnom programe Pečujúca firma

Uvažujete ako začať s I&D stratégiou u vás? Napíšte nám a radi vám poskytneme hodinovú konzultáciu zdarma.

----------------------------------

Autor blogu - Zuzana Maderová