Osveta
28/2/2020

Diverzita ako základ pre stabilný svet (OSN Agenda 2030)

Ak chceme vybudovať stabilný svet, diverzita je jeho základom. V čase klimatických zmien, populačného rastu, nedostatku zdrojov, no najmä v súčasnej situácií, kedy globálne čelíme pandémii koronavírusu, potrebujeme jedinečné pohľady na svet a odlišné skúsenosti viac ako kedykoľvek predtým. Ponúkajú totiž lepšiu výkonnosť ekonomiky a efektívnejšie riešenie aktuálnych problémov.

Štatistiky ukazujú, že generácia Z je najviac diverzifikovanou v histórií. Napriek tomu je táto téma stále kladená do úzadia prevažne vo vedúcich a vrcholových pozíciach. Dnes ju však už evidujeme v strategických cieľoch rôznych organizácií a firiem. 

Na tému diverzity apeluje aj Agenda 2030, ktorú vydala Organizácia spojených národov. Táto agenda obsahuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré krajiny prijali s cieľom ukončiť chudobu, chrániť planétu a zabezpečiť prosperitu pre všetkých. Diverzity sa dotýkajú najmä nižšie uvedené ciele. 

Rodová rovnosť (cieľ č. 5) 

Žiaden z cieľov nemôže byť uskutočnený, ak ženy nie sú rovnocennými partnermi s mužmi. (zdroj)

OSN Rodová rovnosť

OSN tak vyzýva na zabezpečenie úplnej a efektívnej participácie žien, takisto ich rovnakých príležitostí v oblasti líderstva na všetkých úrovniach rozhodovania v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

Vo väčšine 67 krajín s údajmi od roku 2008 do roku 2015 zastávali ženy menej ako tretinu stredne-vyšších a vyšších riadiacich funkcií. (zdroj) Celosvetovo 43% žien a 53% mužov verí, že muži sú lepšími politickými lídrami ako ženy, čoho výsledkom je aj to, že až 75% kresiel v parlamentoch je zastúpených mužmi. Nedostatočná reprezentácia žien tak ostáva normou. (zdroj

Znižovanie nerovností (cieľ č. 10)

Potrebujeme nové riešenia, ktoré podporujú ekonomický rast a zabezpečujú inklúziu. Ak budeme hľadieť na všeobecné zvýšenie životnej úrovne a presadzovanie etických hodnôt v podnikateľskej a verejnej sfére, podarí sa nám ciele naplniť. (zdroj

OSN Znižovanie nerovností

Kľúčovým je teda posilnenie a podpora sociálneho, ekonomického a politického začlenenia všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, etnicitu, pôvod, náboženstvo alebo hospodárske a iné postavenie

Diverzita a začlenenie prispievajú k udržateľnosti nielen celkovej spoločnosti, ale aj firiem samotných. Ak sa stanú strategickými prioritami, zvyšujú celkovú produktivitu a efektívnosť spoločností. Štúdie potvrdzujú, že každé 1% nárastu rodovej  rôznorodosti vo firme zvyšuje jej profit o 3%.  (zdroj)

Zaujíma Vás ako dosiahnuť lepšie výsledky a poskytnúť všetkým zamestnancom rovnaké príležitosti k úspechu na pracovisku?

Buďte súčasťou nášho prieskumu o diverzite a inklúzii na pracoviskách v Českej a Slovenskej republike. Doteraz sa zapojilo už viac ako 100 firiem!

Stačí ak vyplníte jeden z nižšie uvedených dotazníkov, zanecháte nám e-mailovú adresu a my sa s radosťou podelíme o výsledky prieskumu.

Dotazník v slovenskom jazyku
Dotazník v českom jazyku
English version

Ďakujeme vopred za Váš čas a pozdieľanie názoru!

----------------------------------

Autor blogu - Martina Zvolenská