Diverzita & Inklúzia vo firmách
7/8/2021

Allyshyp v praxi: Ako si vybudujete silné spojenectvo i v práci?


V súčasnosti je pojem ,,Allyshyp“ spájaný s viacerými definíciami. Viete, ako skutočné spojenectvo vyzerá v praxi?  

Podľa portálu Merriam-Webster môžeme pojem poňať ako spojenectvo či podporné združenie s určitou skupinou či osobou. Konkrétnejšie vysvetlenie pojmu Allyshyp, uvádza pre portál Communities, Nicole Asong Nfonoyim-Hara - riaditeľka programov rozmanitosti na klinike Mayo. Tvrdí, že ide o nasledovnú situáciu:

Keď privilegovaná osoba pracuje v solidarite a partnerstve s marginalizovanou skupinou ľudí, aby pomohla zničiť systémy, ktoré spochybňujú základné princípy tejto skupiny,  práva, rovnaký prístup a schopnosť prosperovať v našej spoločnosti.“

A zároveň tvrdí, že v rámci pochopenia spojenectva, poukazuje na pojem ,,mansplaining“ v pracovnej oblasti. Ide o situáciu, kedy pri rozhovore muž preruší ženu s cieľom vysvetliť jej, aký má pohľad na danú vec on. Pri tomto rozhovore však preruší hranice tolerantnosti a dôraz skôr kladie na vyzdvihnutie jeho vlastných názorov a myšlienok. V tomto prípade, rolu spojenca môže zastávať iný muž, ktorý do konverzácie zakročí a ochráni ženu tak, aby ona mohla dopovedať svoje názory.

Jednu z najlepších definícií spojenectva uvádza autorka Roxane Gay v článku s názvom On Making Black Lives Matter kde tvrdí, že:

,,Potrebujeme, aby sa ľudia postavili a prijali problémy spojené s útlakom za svoje, bez toho, aby sa vzdialili.“

Zároveň dodáva, že je to nevyhnutné a potrebné i v prípade, keď ľudia na vlastnej koži nepocítili drsné zážitky spojené s utláčaním pre rôzne odlišnosti, akým je náboženstvo, pohlavie, sexualita  i rasová a etnická príslušnosť. 

V krátkosti to znamená jediné. Byť empatický k tým, ktorí nespravodlivosť a krivdu zažili a bojovať za spravodlivosť aj vtedy, keď ste ich vy nepocítili. 

Spojenectvo teda znamená niesť bremeno v skupine za jednotlivca, ktoré na ňom bolo spáchané. Inak to môžeme vnímať i populárnym výrokom: ,,oko za oko, zub za zub.“ Spoločne, každý deň sa tak spojenci usilujú tvoriť lepšie hodnoty.

Silné spojenectvo: Ako vyzerá v pracovnom prostredí? 

Dobrý spojenec nevzniká pri narodení, správnym spojencom sa človek stáva počas života. Preto i v tejto oblasti je potrebné sa odnaučiť robiť určité chyby. Prvú prekážku, ktorú na ceste za lepším a empatickejším spolubojovníkom musíte urobiť je, že popracujete na svojom sebauvedomovaní si. Týmto krokom to však ani zďaleka nekončí. Už teraz sa môžete považovať za vynikajúceho spojenca, ak si dokážete: 

         - uvedomiť si vlastné predsudky,

         - aktívne počúvať a zhodnotiť konfliktnú situáciu na základe prieskumu udalostí a činov,

         - zhodnotiť vašu potrebu zainteresovanosti pri danej situácii a tiež mieru rizika,

          - prijímať kritiku s pokorou a naučiť sa robiť veci efektívnejšie deň čo deň.

Keďže každá situácia je iná je vhodné chopiť sa iniciatívy a v rámci možností sa zaujímať o dané okolnosti, ktoré k nej viedli. Popremýšľajte a zhodnoťte kedy napríklad váš kolega skutočne potrebuje alebo nepotrebuje vašu pomoc.

 Výkonná riaditeľka Kayla Reedová vysvetľuje spojenectvo nasledovne:

,,Predstavte si, že vašou výsadou je ťažká topánka, ktorá vám bráni uvedomiť si, keď po niečom/niekom šliapete, alebo niečo/niekto šliape po vás, zatiaľ čo utláčaní ľudia majú iba sandále. Ak niekto povie: „Jaj! Šliapeš mi po prstoch, ako zareagujete?“ 

Či ide o fyzické šliapanie alebo psychické v podobe útlaku, stretávame sa s niekoľkými množnými situáciami. Danú osobu, napríklad i nevedomého utláčateľa definuje niekoľko reakcií. Spoznáte sa v nich i vy? Ide o:

  • Popieranie prežitých skúseností: ,,Je mi jedno, či mi niekto iný šliape po prstoch.“
  • Vykoľajenie: ,,Iní ľudia prsty ani nemajú, na čo sa tým vôbec zaoberáme?“
  • Odmietnutie prijať hendikepovaných: ,,Každý jeden prst je dôležitý.“
  • Popieranie problému: ,,Zvykni si na takúto situáciu.“
  • Hádzanie viny na obeť: ,,Okolo ľudí v topánkach, by ste vôbec nemali chodiť.“
  • Odchod: ,,Domnieval/a som sa, že očakávaš moju pomoc, ak nie, odídem preč.“


Vhodnou reakciou je zachovať sa intuitívne a spravodlivo: vypočuť si, poradiť, pomôcť, prípadne sa ospravedlniť. Avšak ospravedlnenie by malo byť úprimné a srdečné, ignorujúc všetky známky egocentrického správania a manipulovania. 

Správne ospravedlnenie má byť také, ktoré je včasné a rešpektuje hranice danej situácie. Musíte byť však pripravený aj na situáciu, že druhá osoba vaše ospravedlnenie nemusí prijať. Pri každej situácii narábajte s emóciami citlivo, pretože nesiete plnú zodpovednosť za svoje činy. Radi by ste sa dozvedeli o podobných zaujímavých témach viac? Prečítajte si viac informácií na The Guide to Allyship. Radi by ste uchopili tému allyshyp vo svojej práci správne a zodpovedne? Radi vám s tým pomôžeme. Všetko potrebné sa dozviete na našich workshopoch priamo tu

Skvelým pomocníkom na ceste ku schopnému spojenectvu predstavujú i rôzne prípadové štúdie, ktoré môžete aplikovať a precvičovať priamo u vás vo firme. Living the Welcoming Congregation vám v tejto sekcii prináša viacero efektívnych case studies. Prostredníctvom modelových situácií sa zamestnanci navzájom podelia o svoje názory, riešenia a postoje, akoby k danému ,,problému” pristupovali.

Chcete si to vyskúšať čo najskôr? Tu vám prinášame prvú modelovú situáciu: 

Zúčastňujete sa školenia, ktoré je zamerané na vzdelávanie v oblasti nevedomých predsudkov. Váš kolega má často predsudky voči svojim kolegom, ktorí pochádzajú z iných regiónov. Pozrie sa na vás a vysloví názor, že asi obsahu školenia vôbec nechápete. Stále je nahnevaný a zazerá na vás a je zrejmé, že nejaké predsudky prechováva i voči vám. Ako zareagujete? Ako empaticky sa môžete stať jeho spojencom? 

-------------------------------------

Autor blogu - Žaneta Kováčiková