Osveta
8/5/2023

Ako komunikovať s osobami so zdravotným znevýhodnením?

Mnoho z nás sa v živote stretlo so situáciou, keď sme nevedeli ako uchopiť komunikáciu s človekom, ktorý je zdravotne znevýhodnený. Títo ľudia však už dávno netvoria nízke % našej populácie, práve naopak…

Podľa WHO približne až 16% svetovej populácie trpí závažným zdravotným postihnutím. Ide tak o viac ako 1,3 miliardy ľudí.
V má až 87 miliónov ľudí určitý stupeň zdravotného znevýhodnenia, a teda každý štvrtý dospelý človek. 

Aging, klimatické zmeny a zhoršovanie životných podmienok budú tento pomer len zvyšovať. Preto už nehovoríme o minoritách, ale o relevantne zastúpenej časti populácie. 

Zdravotné znevýhodnenie a inkluzívna komunikácia

To, že je človek zdravotne znevýhodnený, je len jednou vlastnosťou jeho celkovej osobnosti. Preto platí všeobecné pravidlo, že by sme mali s takouto osobou komunikovať rovnocenne a s rešpektom k jej situácií.

Niektoré zdravotné znevýhodnenia sú však veľmi špecifické a vyžadujú individuálny komunikačný prístup. Preto máme pre vás pár tipov, ako vytvoriť, čo najkvalitnejšiu komunikačnú skúsenosť pre obe strany. 

Ľudia so sluchovým znevýhodnením

Buďte otvorení viacerým alternatívam komunikácie. Sluchové znevýhodnenie má niekoľko stupňov závažnosti, preto je veľmi dôležité prispôsobiť spôsob komunikácie konkrétnej osobe. V praxi môže ísť o komunikáciu pomocou písaných poznámok, pomalšej reči s výraznejšími gestami alebo o komunikáciu prostredníctvom špecializovaného tlmočníka. Ak komunikujete cez tlmočníka, nezabudnite udržiavať očný kontakt s znevýhodnenou osobou, pretože ona je adresátom vašej reči. Poslednou dôležitou radou je, aby ste tvorili jednoduché a krátke vety, ktoré zjednodušia konkrétny dialóg. 

Osoby s poruchou reči

Základným pravidlom rozhovoru s touto osobou je trpezlivosť. Ľudia s poruchou reči chcú byť rovnako vypočutí, ako vy. Zlozvykom bežných ľudí je dokončovanie viet alebo predostieranie vlastných slovných alternatív. Pre takto znevýhodnené osoby nie je nič horšie ako vnímanie netrpezlivosti zo strany komunikačného partnera. V prípade dlhšej a zložitejšej komunikácie zistite či takáto osoba nepreferuje alternatívne spôsoby, ako napríklad e-mail. 

Ľudia so zrakovým znevýhodnením

Skúste na chvíľu zavrieť oči a prejsť “naslepo” niekoľko súvislých krokov. Toto znevýhodnenie si tak môže každý z nás aspoň na chvíľu okúsiť na vlastnej koži a vďaka tomu viac empatizovať s prežívaním týchto osôb. Strata možnosti vnímať vizuálny svet predurčuje komunikáciu na opisný prístup. To znamená, že pri rozhovore s touto osobou musíme opisovať veci, ktoré sú nám vizuálne zrejmé. Tieto opisy vytvoria priestor pre asociatívnu komunikáciu, ktorá je obzvlášť dôležitá pre osoby, ktoré zrak stratili počas života. V prípade osôb, ktoré nemajú zrak počas celého ich života, ide o prácu s fantáziou, ktorá je pre nás všetkých veľmi dôležitá. 

Posledná a hlavná rada
Našou poslednou a zároveň hlavnou radou je, aby ste sa nevyhýbali komunikácií s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Sami sa často cítia pre spoločnosť neviditeľní a prehliadaní. Môže stačiť aj veľmi málo, napríklad krátky situačný rozhovor. Pretože nikdy nevieme či sa raz nestaneme súčasťou tejto smutnej štatistiky aj my. 

Autor blogu: Yvonne Šupová