Veková Diverzita
15/6/2022

Ako funguje reverzný mentoring v praxi?

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili logiku fungovania reverzného mentoringu, ktorý stavia doterajšie chápanie mentoringu naruby. Dnes sa prostredníctvom príkladov dobrej praxe z firiem ako Johnson & Johnson, Deloitte či  BNY Mellon's Pershing pozrieme, ako tento koncept funguje v reálnom firemnom prostredí a ako dokáže zmeniť zabehnuté status quo.

1.Ako Johnson & Johnson zefektívnil získavanie digitálnych zručností pomocou reverzného mentoringu

Pred implementáciou konceptu reverzného mentoringu si táto spoločnosť stanovila jasný cieľ. Chcela vyrovnať rozdiel v digitálnych zručnostiach vedúcich pracovníkov a mileniálov, ktorí mali nad nimi navrch, a to prostredníctvom reverzných partnerstiev. Požiadali tak Brand Learning, aby im pomohli nastaviť taký program, ktorý by pomohol vedúcim pracovníkom získať potrebné digitálne zručnosti. 

Program reverzného mentoringu bol charakteristický silnou strategickou podporou mentorov a mentees počas celého procesu, a to nielen vďaka počiatočnému vymedzeniu cieľov a diagnostiky vtedajšej úrovne digitálnych zručností, ale i vďaka virtuálnej inštruktáži mentorov, fóru pre ich otázky či virtuálnemu koučingu počas celej doby realizácie.

Program tak priniesol nielen nákladovo efektívny, ale i udržateľný princíp riadenia digitálnej akcelerácie spoločnosti Johnson and Johnson, pričom 88 % mentorovaných vrcholových lídrov považovalo program za pozitívnu a jedinečnú profesionálnu skúsenosť. Kvantitatívna štúdia schopností tiež zaznamenala vďaka programu štatisticky významný dvojciferný medziročný nárast digitálnych schopností u nižších aj vyšších vedúcich pracovníkov. 

2.Deloitte a reverzný mentoring s ohľadom na hodnoty diverzity a inklúzie

Lerato z tímu pre plánovanie a rozvoj nehnuteľností sa rozhodla ako jedna z prvých zapojiť do pilotnej iniciatívy reverzného mentoringu. 

"Keď som uvidela e-mail s prosbou o zapojenie sa dobrovoľníkov do reverzného mentoringu, vedela som, že sa chcem zapojiť, pretože som si už vtedy myslela, že to bude skvelá príležitosť pochopiť, čo firma a jej vedenie robia, aby dosiahli svoje ciele v oblasti etnickej a rodovej rozmanitosti. Chcela som tiež lepšie pochopiť výzvy, ktorým čelia."

Jej mentee bol Rick - senior partner z oblasti rizikového poradenstva. Dvojica sa stretávala každý mesiac a zaoberala sa problematikou diverzity vrátane rešpektu a inklúzie v práci či v nábore a iným aktuálnym spoločenským výzvam.

"Veľmi sa mi páčilo, že som mohla poskytnúť svoj osobný pohľad na to, čo môže brzdiť ženy na pracovisku. Môže to byť niečo tak jednoduché, ako napríklad to, že sa vám nedostane uznania, ktoré si zaslúžite kvôli vášmu veku alebo pohlaviu. Alebo len poznámky na stretnutí, ktoré vo vás vyvolávajú nepríjemné pocity."

Na konci programu sa obaja zhodli, že bolo pre nich mimoriadne prínosné sa stretávať v tejto kombinácií a spoločne diskutovať na dôležité témy, ktoré im tak priniesli nový uhoľ pohľadu. I samotný Deloitte hodnotí túto iniciatívu veľmi kladne, pričom deklaruje, že tieto firemné spojenia majú pozitívny vplyv na rozvoj ich vnútorných ale i externých politík a v neposlednom rade efektívne formujú firemnú kultúru. 

3.BNY Mellon's Pershing a ich reverzný mentoringový program CONNECT

V roku 2013 spustila spoločnosť BNY Mellon's Pershing reverzný mentoringový program s názvom CONNECT, ktorého cieľom bolo vytvoriť funkčný reverzný koncept s ohľadom na budovanie vzájomného porozumenia odlišných vekových skupín a zároveň na zvýšenie miery udržania mileniálov na pracovisku vďaka stimulácií ich angažovanosti. CONNECT mal za necelé štyri roky 150 účastníkov.

Vízia celého projektu mala za cieľ nielen využiť talent generácie Y na mentorovanie výkonných lídrov v oblasti digitálnych zručností, ale i ponúknuť organizácií cenné insighty na základne generačných perspektív jednotlivých vekových skupín, ktoré tak narušili status quo, čo podporilo posun firmy vpred. Dôležitým atribútom tohto programu bolo jasné deklarovanie podpory významu angažovania mileniálov, odstránenie bežnej hierarchizácie či zadefinovanie rovnocennosti. 

Program zaznamenal veľký úspech, lídri deklarovali, že reverzné vzťahy posunuli ich kariéru vpred nielen vďaka nadobudnutiu nových zručností, ale i osobnému rozmeru vzťahov. Mentee Mark Tibergien, generálny riaditeľ spoločnosti BNY Mellon Pershing Advisor Solutions, tak deklaroval, že: 

"Stretnutia s jedným z mojich reverzných mentorov patria k jedným z mála, na ktoré sa teším. Je to jedna z najlepších vecí, ktoré som urobil, odkedy som pred šiestimi rokmi nastúpil do spoločnosti Pershing." 

Reverzný mentoring je tak naozaj veľmi inšpiratívny, ale i flexibilný koncept v rámci, ktorého môžete jednak vyrovnávať rozdiely v zručnostiach, ale i natívne otvárať dôležité témy, ktoré môžu posunúť vaše fungovanie na nový level. 

Ak vás tento koncept zaujal, rady vám pomôžeme s jeho strategickým uchopením vo vašej spoločnosti. 

-------------------------------------

Autor blogu - Yvonne Šupová