Diverzita & Inklúzia vo firmách
27/5/2021

Ako byť inkluzívny líder/ka

Inklúzia patrí manažérovi/ke, ako kotva k lodi. Podľa mnohých manažérov/riek a HR odborníkov je to jedna z najdôležitejších vlastností, ktorú by správny manažér/ka mal/a mať a operovať s ňou. Zároveň manažéri/ky sú dôležitou súčasťou pri škálovaní tém inklúzie, diverzity vo firme, pretože tu naozaj platí, že treba viesť príkladom.

Nedávna štúdia Harvard Business Review zdôraznila:

že tímy s inkluzívnymi lídrami/líderkami majú o 17% pravdepodobnejšiu vysokú výkonnosť, o 20% pravdepodobnejšie kvalitné rozhodnutia a o 29% percent vyššiu pravdepodobnosť, že budú spolupracovať.

Zlepšenie vnímania inklúzie o desať percent zvyšuje pracovnú dochádzku o takmer jeden deň v roku na zamestnanca a znižuje náklady na absenciu.

Líder/ka by mal/a vedieť, že diverzita tímu je dôležitá. “Mal/a by vyhľadávať, oceňovať a rešpektovať individualitu a jedinečnosť každého člena tímu, aby mu pomohol byť stále lepším.” Pripravili sme niekoľko rád, ako byť inkluzívnym/ou mnažérom/kou.


Vytvárajte inkluzívnu firemnú kultúru

Členovia tímu by nemali chápať tému inklúzie a diverzity ako príkaz. Zamestnávateľ by sa mal uistiť, aby zamestnancom bolo vysvetlené, prečo je podpora diverzity dôležitá. Nieje to iba spôsob, ako sa zapáčiť. Neuspokojte sa iba s vysvetlením, že to chce materská spoločnosť alebo vyšší manažment. Vyhnete sa tak vnímaniu tematiky ako cudzej. Komunikujte zamestnancom, prečo venovať pozornosť diverzite. Tento fenomén sa týka napríklad aj podpory žien na materskej dovolenke a uľahčuje im návrat do práce.

Vysvetlite im, prečo je to pre firmu jedna z kľúčových aktivít. Nastavte a vysvetlite dlhodobú stratégiu s účelovými programami a aktivitami. V argumentácii sa môžete inpširovať štúdiou inštitútu BCG, ktorá zistila, že rôznorodý tím má pozitívny dopad na inovácie. Tie sa môžu v takých tímoch zvýšiť takmer o pätinu. Inklúzia pomáha vytvoriť základ využívania výhod jedinečných pohľadov a perspektív lídrov. Slúži aj na to, aby zamestnanci pociťovali z programu diverzity vo firme osobný prínos. Tieto spoločnosti nachádzajú nekonvenčné riešenia problémov a vytvárajú viac a lepších nápadov s väčšou pravdepodobnosťou, že sa niektoré z nich stanú víťaznými produktmi a službami na trhu. Vďaka tomu finančne prekonávajú rovesníkov.

V Google desať rokov skúmali vlastnosti zamestnancov. Tento výskum nazvali Project Oxygen. Chceli zistiť, aké vlastnosti má mať úspešný manažér/ka. Na tých charakteristikách začali pracovať u budúcich lídrov. To sa im neskôr oplatilo. Zamestnanci mali lepší výkon a spokojnosť. V Google zistili, že manažér/ka by mal v tíme vytvárať inkluzívne prostredie, ktoré je psychologicky bezpečné. To pomáha k dobrým výsledkom tímu. Zamestnanci sa tak neboja prejaviť a riskovať. Pridáva im to aj na sebaistote, lebo nemajú obavy, že ich niekto za neúspech, otázky, alebo komunikáciu nového nápadu potrestá, alebo poníži. V tíme by mala byť dôvera, ktorú majú pomáhať budovať manažéri/ky.

Charakteristiky inkluzívneho lídra

Inkluzívny líder by mal mať šesť nasledujúcich vlastností:

  • odhodlanie – jedinečným vlastnostiam členov tímu venovať čas, energiu a podporu. Veľké odhodlanie ostatným umožňuje a inšpiruje ich, aby dosiahli  potenciál.
  • odvaha – byť odvážny a pokorný. Byť ochotný si priznať chyby.
  • uvedomenie zaujatosti – identifikovať vlastné predsudky a zabrániť im. Implementovať procesy a štruktúru, ktoré zabránia, aby organizačné predsudky potlačili rozmanitosť a inklúziu. Chápať, že osobná a organizačná zaujatosť zužuje zorné pole a vylučuje objektívnosť.
  • zvedavosť – hľadať nové perspektívy a aktívne počúvať. Nerobiť rýchly úsudok, aby nepotlačil tok nápadov. Syntetizovať myšlienky, aby sa ľudia cítili vážení, rešpektovaní a že patria k tímu.
  • kultúrna inteligencia – chápať, ako kultúra ovplyvňuje svetonázor. Rozpoznávať, ako stereotypy ovplyvňujú očakávania. Vedieť, kedy a ako si zachovať kultúrnu autenticitu.
  • spolupráca – vytvárať bezpečný priestor pre všetkých. Vedieť, že to je kľúčom k efektívnej spolupráci, ktorá vedie k výkonnosti a úspechu tímu.

Ak sa chcete stať inkluzívnym manažérom/kou, alebo chcete inkluzivitu zaviesť aj vo vašej firme, či inštitúcii, radi pre vás zorganizujme workshop  Inkluzívny manažér/ka. Viac informácii o workshope nájdete tu.

----------------------------------

Autor blogu - Anna Kopčanová