Diverzita & inklúzia všeobecne
1/7/2020

Aké typy diverzity poznáme?

Existuje mnoho významov pre slovo diverzita. Slovenským ekvivalentom sú: pojmy rôznorodosť, rozmanitosť, odlišnosť, alebo rozdielnosť. Najčastejšie sa diverzita asociuje s oblasťou biológie a ekológie (biodiverzita rastlín, živočíchov, zeme...). Diverzita v ľudskej spoločnosti je však o niečo odlišná. Diverzita je všade okolo nás a existuje jej mnoho typov a delení a skupín.

Gene Roddenberry(1921 – 1991), americký televízny scenárista a producent sa o diverzite vyjadril takto:

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce. Sú súčasťou zaujímavej rozmanitosti života, a nie niečím, čoho sa treba báť.“  

Pre jej lepšie porozumenie vám prinášame delenie, ktorý zahŕňa štandardné, aj menej štandardné typy diverzity.

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť sa usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a rovnakých možností a príležitostí pre obe pohlavia. Aj keď fakty hovoria jasne, a  podľa najnovších štatistík, ženy na líderských pozíciach dokážu priniesť firmám vyššie zisky ako muži, rodová nerovnoprávnosť a stereotypy v rámci EÚ stále pretrvávajú.  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uvádza:

„Rodová rovnosť je jednou z kľúčových zásad Európskej únie, no zatiaľ sa nestala skutočnosťou. Rovnosť medzi mužmi a ženami sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, čo potvrdzuje aj fakt, že ženy zarábajú v priemere o 16 % menej, ako muži a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len 8 % vedúcich pozícií."
Veková rôznorodosť

Podľa štatistík Európskej komisie, v roku 2060 stúpne počet obyvateľov krajín EÚ vo veku nad 65 rokov z momentálnych 17% na 30%. Niet preto divu, že pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku bude jedným z najväčších problémov mnohých európskych krajín. Zamestnávatelia by teda mali už teraz začať myslieť na to, ako vytvoriť vhodné pracovné podmienky postupne starnúcej populácie a ako nastoliť efektívnu kolaboráciu viacerých generácií.

 

Rasová a etnická rôznorodosť

Zlepšenie vnímania rasovej a etnickej rôznorodosti môže byť pre mnohé firmy veľkou výzvou. Rasová, či etnická diverzita na pracovisku naozaj dokáže postúpiť obchodnú výkonnosť firiem na vyšší level, určite je však potrebné brať ohľad aj na súčasných zamestnancov, s ktorými je neodkladné o danej problematike hovoriť.

 Pri rasovej a etnickej odlišnosti je dôležité, porozumieť najmä inej kultúre, návykom a zmýšľaniu, tak zo strany zamestnávateľa, ako aj zo strany kolegov. Ako upozornenie na prípady zvýšeného policajného násilia proti rasizmu, vzniklo v roku 2013 aj medzinárodné aktivistické hnutie Blak Lives Matter, ktoré bojuje proti rasovej nerovnosti a systematickému rasizmu voči černochom.

 

Kultúrna diverzita

Kultúra sa neprenáša génmi. Kultúra je vyjadrením celého spoločenského života človeka. Neprenáša sa dedením, ale nadobúda sa nevedome v procese socializácie človeka.

Kultúrna diverzita národnostných menšín sa netýka len firiem, ale aj slovenských a českých miest. Nie je veľkým prekvapením, že práve v hlavných mestách sú cudzinci najviac kumulovaní. V Prahe tvoria cudzinci 16% obyvateľstva. V Bratislave je to o polovicu menej, konkrétne tu cudzinci tvoria 8% populácie, čo je najviac zo všetkých miest na Slovensku. Podľa štatistík máme na Slovensku celkovo len 2,2% cudzincov, čo nepredstavuje vysoké číslo v porovnaní s našimi bratmi Čechmi, u ktorých cudzinci tvoria 13,2% .

Aj napriek stúpajúcim číslam a stále vyššej migrácii, je otázka iných národností na Slovensku  a v Česku pre mnohé, väčšinou staršie generácie, stále veľmi citlivá. Pomaly sa však aj pre starších ľudí stáva viac prijateľnou a diskutovanou témou.

 

Sexuálna orientácia

LGBT je skratka, ktorá primárne zahŕňa pojmy "lesbický, gay, bisexuálny a transrodový". V našej spoločnosti sa však bohužiaľ často označuje aj za chorobu. Z výsledkov výskumu  agentúry FRA vyplýva, že osoby s inou sexuálnou orientáciou v dnešnej spoločnosti EÚ pravidelne trpia, pretože nepociťujú dostatočný priestor, aby mohli byť sami sebou v škole, práci alebo na verejnosti. Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, o dôležitosti začlenenia LGBT+ komunity píšeme aj v článku na našom webe.

 

Diverzita vo vierovyznaní

Rôznorodosť vo vierovyznaní  je nepochybne súčasťou každého diverzného tímu. 31% sveta tvoria kresťania. Za nimi nasleduje Islam, Hinduizmus a následne ďalšie náboženstvá s menším počtom percent. Viera je citlivou témou a určite by nemala ľudí deliť či už na pracovisku, alebo v bežnom živote.


Zdravotne znevýhodnení zamestnanci

Každý typ znevýhodnenia prichádza s inými stereotypmi a diskrimináciou. Na druhej strane existuje mnoho štatistík, ktoré potvrdzujú, že práve zdravotne znevýhodnení zamestnanci sú viac spoľahliví a majú zodpovednejší prístup k práci, ako tí, ktorí žiadnym postihnutím netrpia.

 

Neurodiverzita

Neurodiverzita je pojem, ktorým označujeme stav, kedy sa mozog človeka líši od bežného usporiadania mozgu. Sú to ľudia s vrodeným autizmom, ADHD, či úzkosťou. Aj keď sa môže zdať, že takíto ľudia nebudú vhodnými adeptmi na prácu, opak je pravdou. Aj oni sa ukázali ako plnohodnotní pracovníci.

 

Rôznorodosť v edukácii

Inakosť zamestnancov na základe toho, čo študovali je veľkým plusom. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že zamestnanci s vysokou školou budú najvyššími špecialistami, nemusí to platiť pre každého. Častokrát sa stretáme s tým, že praxou, či samoukou sú niektorí kandidáti na prácu pripravení lepšie, ako tí s titulom pred menom.

 

Diverzita myšlienok

Každý z nás má jedinečné myslenie, „svoju hlavu“ a svoj vlastný spôsob, akým rieši problémy. Práve takáto diverzita vie veľmi pomôcť pri riešení problémov vo firme a hľadaní nových možností v pracovnom tíme. Podpora diverzity a rozmanitosti je teda aj v tomto smere ideálnou voľbou každej organizácie.

 

A čo ďalej?

Je dôležité uvedomiť si že, práve odlišnosti sú tým, čo robí každého člena vášho pracovného tímu jedinečným. Pracovné prostredie, ktoré umožní každému jednotlivcovi byť samým sebou a prejavovať sa bez strachu z odsúdenia, pomôže celému tímu rásť a zlepšovať sa. Ak sa ako firma pokúšate o vytvorenie diverzity a inklúzie na pracovisku, nezabúdajte tím neustále vzdelávať o tom, prečo je Diverzita a Inklúzia pre firmu a pracovné prostredie tak dôležitá.

Pozrite sa aké workshopy práve ponúkame v BE-ID human. Ak by ste hľadali workshop/školenie na inú tému, neváhajte nám napísať na hello@beidhuman.com.

----------------------------------

Autor blogu - Miriam Koliščáková