Veková Diverzita
5/7/2022

5 generácií historicky prvýkrát na pracovnom trhu

Prvýkrát sa na pracovisku stretávame so zreteľne viacgeneračnou pracovnou silou, ktorú reprezentuje až 5 generácií. Súčasná demografická, ale i kultúrna situácia tak pomaly, ale isto začína zmývať historicky zažité stereotypy, ktoré výhradne glorifikujú len mladých lídrov, a to tak, že začína reflektovať na prirodzenú generačnú diverzitu. 

Na pracovnom trhu tak prvý krát môžeme spozorovať až 5 integrovaných špecifických generácií:

  • Silent generation alebo Tradicionalisti (1928-1945)
  • Baby boomers (1946-1964)
  • Generácia X (1965-1980)
  • Generácia Y alebo Mileniáli (1981-1996)
  • Generácia Z (1997-2015)

Kto sú a čím sa vyznačujú?

1. Tradicionalisti

Tradicionalisti sú narodení v rokoch 1928 až 1945, sú veľmi spoľahliví a lojálni. Ich motiváciou je rešpekt a uznanie. Majú najviac skúseností zo všetkých generácií a ich hlavným cieľom je poskytovať spoločnosti, čo najvyššiu dlhodobú hodnotu. Prirodzene uprednostňujú komunikáciu offline a osobný prístup. Efektívne pracujú v tímoch, pretože veria v poslušnosť a lojalitu, namiesto individualizmu. 

2.Baby Boomers

Táto generácia sa narodila pred rokom 1964. Je charakteristická veľmi silnou pracovnou morálkou, čo znamená, že Baby boomeri sú veľmi pracovití, disciplinovaní a profesionálni, pričom sú orientovaní na ciele, výsledky a štandardy. Podľa prieskumu až 65 % ľudí z tejto generácie plánuje pracovať aj po 65. roku života, čo svedčí o ich túžbe poskytovať hodnotu pre svoje tímy. Zaujímavosťou je fakt, že globálne každý deň dosiahne dôchodkový vek približne 10 000 Baby Boomerov. Pre túto skupinu tak môže byť zaujímavý a pracovno-osobne obohacujúci reverzný mentoring.

3.Generácia X

Generácia X, ktorá sa narodila po roku 1965, prináša na pracovisko odlišné myslenie, a to tak, že vnáša do svojich tímov rovnováhu, uprednostňujúc rozmanitosť a balans medzi pracovným a súkromným životom. Táto generácia rada pracuje s ostatnými kolegami a spestruje si rutinné činnosti. Vďaka tomuto nezávislému zmýšľaniu generácia X nachádza spôsoby, ako byť na pracovisku efektívna, aby sa mohla sústrediť aj na svoj osobný život či mentálny oddych. 

4.Mileniáli alebo i generácia Y

Až približne 3/4 celosvetovej pracovnej sily budú do roku 2025 tvoriť mileniáli, narodení po roku 1981, ktorí sú vďaka svojim technologickým znalostiam veľmi súťaživí a charakteristickí nezávislou "start-up" mentalitu. Táto generácia hľadá inteligentnejšie a efektívnejšie spôsoby práce, čo často podnecuje nové a inovatívne spôsoby plnenia úloh. Tento spôsob myslenia sa tak odráža vo funkčnom vedení projektov a hľadaní, čo najlepšieho spôsobu, akým dosiahnuť ciele. Inak to nie je ani v osobnom živote, kde hľadajú zmysel, preto sa radi venujú spoločensky zodpovedným či komunitným aktivitám.

5.Generácia Z

Narodená po roku 1997 je typická globálnym a progresívnym myslením. Do tímu prináša mentalitu začínajúcich podnikateľov. Uprednostňuje prácu s mileniálmi ako manažérmi alebo kolegami v tíme, pretože sú si navzájom najpríbuznejší. Tento vzťah v spojení s ich nezávislými a individuálnymi ambíciami posilňuje ich hodnotu v tíme. Pri zavádzaní rôznych nových stratégií a metód je generácia Z skvelá v multitaskingu a vo využívaní efektívnych spôsobov dosahovania svojich cieľov. Preto je poskytnutie nezávislosti a slobody pre generáciu Z naozaj kľúčové.

Ako vytvoriť priaznivé a kooperatívne prostredie pre všetky generácie?

Spoločnosti, ktoré nevytvárajú strategicky priaznivé prostredie pre kooperáciu spomenutých generácií vytvárajú tzv. Generation gap, a teda priepasť medzi zručnosťami, názormi či hodnotami v rámci jednotlivých generácií, čo tak komplikuje pracovnú spoluprácu a v konečnom dôsledku znižuje celkovú kvalitu výstupov spoločností.

Preto ak chceme zabrániť možným negatívnym dôsledkom Generation gapu je potrebné tieto generácie prepájať napríklad prostredníctvom reverzného mentoringu, hackathonov či vzdelávacích programov. Ak by ste i vy radi vytvorili generačne priaznivé prostredie, rady vám s tým pomôžeme. 

Viac o vekovej diverzite a reverznom mentoringu sa môžete dočítať v našich predchádzajúcich článkoch. 

-------------------------------------

Autor blogu - Yvonne Šupová