Osveta
19/5/2020

21. máj = Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

21. mája uznala OSN za Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Stanovila ho, aby rozprúdila diskusiu a predovšetkým iniciatívy pre rozvoj kultúrnej rozmanitosti a inklúzie v každej sfére nášho života – pracovnej, verejnej, osobnej, umeleckej, vzdelávacej a iných.

Oficiálne sa volá „Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj“ a predstavuje príležitosť pomôcť komunitám pochopiť hodnotu kultúrnej rozmanitosti a naučiť sa, ako spolu žiť v harmónii. Tento deň vznikol v dôsledku zničenia sochy Budhu Bamijána skupinou Taliban v Afganistane v roku 2001.

My sme k tomuto dňu pripravili vyhodnotenie prieskumu v rámci Diverzity a Inklúzie na pracoviskách, do ktorého sa nám zapojilo viac ako 350 firiem z Českej a Slovenskej republiky ako i respondentov zo zahraničia (primárne Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí), aby sme vedeli lokálne dáta porovnať voči zahraničným.

Vyhodnotenie predstavíme počas online webináru “Stav Diverzity & inklúzie vo firmách v Čechách a na Slovensku”

Chcem byť u toho!

Čo sa dozviete?

Predstavíme Vám výsledky sociologického prieskumu a report, kde nezabudneme zahrnúť, čo v jednotlivých oblastiach diverzity a inklúzie na našich trhoch funguje a čo na druhú stranu nefunguje.

Okrem toho Vám zodpovieme otázky ako:

  • prečo sme sa rozhodli prakticky venovať témam diverzity a inklúzie v ČR a na SK
  • ako je vnímaná diverzita a inklúzia na pracovisku
  • ako firmy pracujú s danými témami
  • kto má vo firmách pod palcom danú agendu
  • aké je zastúpenie žien vs. mužov vo firmách
  • a mnohé iné.

Na webinár sa môžete registrovať na našom webe alebo na LinkedIne.

Zároveň predstavíme sériu webinárov, kde budeme postupne rozvíjať výsledky prieskumu a problematiku daných tém, ako aj pozývať hostí, pre ktorých je Diverzita & Inklúzia dennodennou súčasťou.

Tešíme sa na Vás a zanietenú diskusiu!

Martina, Margaret & Zuzana

---------------------------------

Autor blogu - Zuzana Maderová