Osveta
19/5/2020

14 Osobných cieľov smerom k ľudskosti

Ľudskosť.

Jedno slovo poskladané z viacerých významov.

Rešpekt, opora, odpustenie, pochybenie, slušnosť, nedokonalosť, emócie, empatia, láskavosť, pokora, rastové myslenie, individuálny prístup, úprimnosť, ponaučenie, pravdovravnosť, otvorenosť, obava.

Ľudskosť sa pre mňa čoraz viac stáva silnejšou hodnotou.

Morálne hodnoty sú mojím kompasom – mantinelmi, ktoré mi pomáhajú rozhodnúť sa. Niekomu v tomto smere môže pomáhať viera, inému zásadovosť.

Verím v svoje hodnoty a sú pre mňa zásadné. Má to svoje plusy a aj mínusy. Medzi plusy patrí to, že sa viem na seba ráno pozrieť do zrkadla. Mínusom je niekedy zbytočne čierno – biely svet. Avšak učím sa s tým pracovať – seba aj firmy.

Dnešná snaha.

Firemná kultúra, management 3.0, rastové myslenie, tyrkysové organizácie, motivácia 3.0, pozitívna psychológia, …. Nové inšpirácie do oblasti zamestnávania v sebe nesú podobnú a podstatnú správu.

Buďme ľudskejší. Vytvárajme systém, neriaďme ľudí. Nastavme si hodnoty. Určime si víziu. Vytvárajme prostredie, v ktorom budú ľudia radi pracovať. Spoluvytvárajme naše firmy.

Zažívam vo firmách.

Moja osobná skúsenosť je, že k tejto téme máme načítané knihy, napočúvané podcasty, založené skupiny, vedieme diskusie na sociálnych sieťach… avšak v praxi stále vidím veľký priestor a príležitosť vedieť „naučené“ knihy aj žiť. Pokúsiť sa o to, veriť tomu a vytrvať v tom.

Vedeli ste, že?

OSN pred časom zostavila 17 cieľov dlhodobo udržatelného rozvoja. Sú to tieto:

Žiadna chudoba, žiaden hlad, kvalita a zdravie života, rodová rovnosť, kvalitné vzdelanie, čistá voda a hygiena, dostupná a čistá energia, dôstojná práca a ekonomický rast, priemysel, inovácie a infraštruktúra, zníženie nerovností, udržatelné mestá a komunity, zodpovedná spotreba a výroba, ochrana klímy, život pod vodou, život na pevnine, mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, partnerstvá a ciele.

Pochopila som, že na to, aby som od teórií k činom posunula seba aj firmy, potrebujem:

Spoluvytvárať firemné prostredie tak, aby v ňom ľudia radi pracovali a nie preto, aby nás mali ľudia radi.

Za skratkou HR vnímať a učíť vnímať význam slov Human Relations.

Uznávať hodnoty ako oblasti, ktoré mi pomôžu rozhodnúť sa smerom k ľuďom, s ktorými firemné prostredie spoluvytváram. Výborné výsledky a obchodné záujmy nebudem nadradzovať nad potrebu byť hodnotová.

S partnermi, ktorí sú v rozpore s mojimi hodnotami, neobchodovať.

Nevytvárať vízie vztiahnuté len na obchodné záujmy. Firmám kladiem otázku, či ich vízia definuje aj víziu toho, akým zamestnávateľom chcú byť pre svojích ľudí.

Dávať do rovnováhy ako obchodný úspech, tak aj ľudí vo firme.

Naučiť sa robiť aj nepopulárne rozhodnutia pre dobro budúcich vzťahov vo firme.

Podporovať rastové myslenie či prostredie, v ktorom ľudia hľadajú spôsoby a nie diktujú dôvody.

Vytvárať systém, v ktorom fungujeme ako partneri. Nechcem len riadiť ľudí.

Začať u seba. Bez očakávaní, že sa ostatní zmenia len preto, aby sa mi následne v zmenenom prostredí lepšie pracovalo.

Rešpektovať inakosť.

Riešiť témy týkajúce sa druhého priamo s ním a nie s treťou osobou a v jeho neprítomnosti.

Vytrvať. Tvoriť. Hľadať riešenia.

Keď som bola malá, chcela som zmeniť svet. Pochopila som, že ho zmeniť nedokážem. Dnes stojím pred mnohými inými výzvami, ktoré robia svet krajším miestom. Vyhŕňam si rukávy vo firmách a skúšam sa aktívne pohnúť od teórií k činom. Áno, to dokážem. So snahou doviesť ľudí a firmy k ľudskosti. Bezpodmienečne.

-------------------------------

Autor blogu - Margaret Starka