Diverzita & Inklúzia vo firmách
24/2/2022

10 tipov ako budovať inkluzívne pracovné prostredie 

Človek ako spoločenský tvor potrebuje v rámci svojich esenciálnych potrieb cítiť bezpečnosť. V pracovnom móde tak možno túto potrebu povýšiť ešte na vyšší level - na spolupatričnosť, ktorú možno budovať angažovanosťou.
Ako túto angažovanosť prirodzenie docieliť?

Práve agenda diverzity a inklúzie reaguje na prirodzené spoločenské vzorce správania a umožňuje ľuďom tak využiť svoje jedinečné charakteristiky vo svoj, ale i spoločenský či firemný prospech. 

Preto, ak chcete ako firma tvoriť jedinečný a funkčný ekosystém, ktorý ťaží z individuálnych, ale i týmových vlastností, tak máme pre vás pár tipov.

Tieto tipy vám pomôžu tvoriť inkluzívne pracovné prostredie, ktoré je akcelerátorom šírenia inovácií, invencií či celkovej pozitívnej zmeny. 

Pretože inkluzívne prostredie rešpektuje autentickú jedinečnosť jednotlivcov, zlučuje rôznorodé skupiny do celku a tvorí prostredie pre udržateľný rast. 

V opačnom prípade, ak sa niektorý z vašich kolegov necíti byť súčasťou vašej firemnej kultúry, jeho osobný výkon sa začne postupne znižovať a naopak hladina stresu narastať. Čo v konečnom dôsledku vedie k absencii, neochote participovať na kolektívnych aktivitách alebo až k odchodu zo zamestnania.

Ako týmto negatívnym situáciám predísť?

  1. Vytvárajte príležitosti ku konverzácii

Vaši zamestnanci majú pravdepodobne silné vzťahy práve s najbližšími kolegami. Ale ako dobre poznajú ostatných ľudí vo firme? Ak chcete ako firma benefitovať z kvalitného networku zamestnancov, máte možnosť vytvoriť kultúru inkluzívnosti na pracovisku. Stačí, ak svojim kolegom poskytnete príležitosti na neformálne stretnutia a rozhovory v rámci širších sociálnych skupín. Vytvorte neformálne priestory pre diskusné kluby, celofiremné obedy alebo medzi tímové aktivity, aby ste tak vybudovali silné inkluzívne štruktúry, ktorými budete podporovať spoločného firemného ducha. 

  1. Vytvárajte eventy, ktoré podporujú inklúziu

Eventy sú skvelým spôsobom ako prirodzene šíriť dôležité posolstvá v atraktívnom prostredí. Existuje mnoho možností. Môžete pozvať spíkrov, ktorí sa zaoberajú dôležitými DE&I témami alebo zorganizovať interné diskusné kluby, v ktorých môžete spoločne pracovať na témach, ktoré sú stále viac či menej tabuizované. Alebo zorganizovať dobrovoľnícke dni na podporu kultúrne rozmanitých organizácií či vytvoriť fundraisingové podujatie na podporu projektu s pozitívnym inkluzívnym vplyvom. Radi vám s tým vďaka našim skúsenostiam pomôžeme. 

  1. Podporte introvertov

Nie je žiadnym tajomstvom, že naša kultúra vo všeobecnosti oslavuje extrovertnosť v podobe šarmantných, zhovorčivých lídrov, ktorí sa neboja nahlas komunikovať svoje vízie. Aj introverti však majú čo povedať. Potrebujú však tichšie podmienky, aby sa mohli naplno realizovať. Vytvorte zóny pre individuálnu prácu a súkromné rozhovory, ktoré introvertom poskytnú priestor potrebný na sebarealizáciu.

  1. Pracovná DE&I skupina

Realizácia programu DE&I si vyžaduje komplexný prístup. Preto touto úlohou poverte kompetentných kolegov naprieč celou firmou. Vytvorte funkčnú pracovnú skupinu, ktorá bude agendu realizovať a dohliadať na jej plnenie. Mali by to byť ľudia, ktorí sami vyznávajú tieto hodnoty a s nadšením ich presadzujú v celej spoločnosti. Zabezpečte, aby kolegovia zodpovední za túto agendu boli sami veľmi rôznorodí, a to nielen svojimi individuálnymi charakteristikami, ale i pracovným zaradením. Je dôležité, aby zastupovali rôzne sociálne a demografické skupiny. Ide o základný predpoklad na splnenie cieľa rozmanitosti a inklúzie.

  1. Vzdelávajte sa s dôrazom na DE&I

Vedeli ste, že pojem rozmanitosť a pojem inklúzia neznamenajú to isté? Dokážete identifikovať rozdiely, a teda aj príležitosti, ktoré jednotlivé koncepcie prinášajú? I téma DE&I je veľmi dynamická, takže ak chcete, čo najlepšie využiť jej potenciál, musíte sa prirodzene neustále učiť, rovnako ako v iných oblastiach. Vytvorte si preto priestor na školenia v oblasti DE&I, ktoré vám pomôžu vytvoriť firemnú kultúru rešpektujúcu každého z vašich zamestnancov.

  1. Osobná voľba

Ak vám osobne vyhovuje pracovať mimo oficiálneho pracovného času firmy a posielate pracovné e-maily v netradičnom čase, ubezpečte kolegov, že ide o osobné rozhodnutie a nie je potrebné, aby na agendu reagovali okamžite. Od začiatku spolupráce tak stanovte jasné hranice, aby ste mohli pracovať spôsobom, ktorý rešpektuje individuálnu voľbu a zároveň rešpektuje základné priority work life balance.

  1. Oslavujte rozmanitosť

Každý člen vášho tímu zastupuje určitú kultúrnu komunitu, ktorá čelí diskriminácii v určitom kontexte. Spoločné zdieľanie príbehov o stigmách vytvorí priestor pre dôveru a súdržnosť tímu, ako aj bezpečné prostredie bez predsudkov pre celú firmu. Túto cennú aktivitu môžete spečatiť aj firemnou publikáciou, ktorá oslavuje rozmanitosť a inklúziu. Môže sa tak stať cennou kronikou vášho pokroku či prístupu k spoločenskej zodpovednosti. 

  1. Buďte otvorení

Ak sa rozhodnete byť otvorení voči svojim kolegom, vytvoríte cenný priestor pre prijatie rozmanitosti a následné začlenenie. Otvorenosť k spoznávaniu kolegov vám pomôže pochopiť ich individuálny kontext a vytvorí i priestor pre vnímavosť v rámci širšej sociálnej skupiny. Je to skvelý spôsob ako vedome pracovať s predsudkami alebo streotypnými mentálnymi skratkami.

  1. Vďačnosť

Je milé, keď si aj v digitálnej dobe plnej online stretnutí nájdete čas na individuálne poďakovanie kolegom. Obzvlášť, ak ste lídrom vy. Poďakujte preto svojim kolegom za ich individuálny prínos offline odkazom, ktorý vyjadruje úctu nielen k ich práci, ale aj k ich jedinečnej osobnosti.

  1. Práca na každý deň 

Tréning robí majstra, a preto je nevyhnutné, aby ste zásady DE&I zaviedli do každodenného firemného života, tak, aby sa každý kolega cítil vypočutý, videný a vítaný. Preto podporujte individuálne sebavyjadrenie, ktoré je predpokladom funkčného tímu. Pýtajte sa všetkých členov tímu na názor bez ohľadu na vek, pracovnú pozíciu alebo pohlavie. Poskytujte užitočnú spätnú väzbu, ktorá poskytuje funkčný rámec pre individuálne alebo kolektívne zlepšenie. A robte to najlepšie -  každý deň.

-------------------------------------

Autor blogu - Yvonne Šupová